13 juni 2019

Op woensdag 12 juni presenteerde Commissie De Winter het rapport ‘Onvoldoende beschermd’, waarin staat dat in de afgelopen zeventig jaar in alle deelsectoren van de jeugdzorg, geweld heeft plaatsgevonden. Het rapport volgt op het onderzoek dat de commissie, in opdracht van het kabinet de afgelopen tweeëneenhalf jaar deed naar geweld in residentiële instellingen, pleegzorg, justitiële jeugdinrichtingen, de jeugd-GGZ,  de LVB-sector, doven- en blindeninstituten en azc’s.
 

Aanbevelingen

Jeugdzorg Nederland wil samen met de andere branches, GGZ Nederland, VGN en VOBC, leren van het rapport. “De commissie doet een aantal duidelijke aanbevelingen. Die gaan we deze maand nog bespreken met de slachtoffers, de jongeren en professionals uit de jeugdzorg. Waar het kan, brengen we de aanbevelingen zo snel mogelijk in praktijk,” aldus Esther Overweter.
 

Deuren open voor slachtoffers

Organisaties aangesloten bij Jeugdzorg Nederland stellen hun deuren open voor slachtoffers. Esther Overweter: “We willen de verhalen horen en zullen ons uiterste best doen om in de archieven persoonlijke informatie terug te vinden.” Slachtoffers kunnen rechtstreeks contact opnemen met jeugdzorgorganisaties, maar ook via Slachtofferhulp Nederland die hen kan ondersteunen. Jeugdzorg Nederland draagt, net als de andere branches, financieel bij aan het faciliteren van lotgenotencontact.
 

Blijvend in gesprek

Jeugdzorg Nederland is al langer in gesprek met jongeren, ouders en ervaringsdeskundigen over het thema geweld in de jeugdzorg. “We zijn vorig jaar begonnen met het organiseren van dialogen tussen cliënten, professionals en bestuurders. Daaruit weten we dat geweld voor iedereen iets anders kan betekenen. Daarom is het zo belangrijk dat we blijven luisteren en blijven leren. Het kan en moet iedere dag beter.”

Dit nieuwsbericht delen: