7 mei 2019

Het FCB, het arbeidsmarktfonds voor de branches Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft de door Spirit Academie aangeboden opleiding VIB Coach Kinderopvang beoordeeld aan de hand van de opgestelde criteria en daarop goedgekeurd als Branche-erkende coach opleiding. Het kwaliteitskeurmerk voor deze specifieke opleiding is een belangrijke stap voor Spirit in het bedienen van deze doelgroep binnen de kinderopvang.

Wat is VIB?

De pedagogische kwaliteit van de professional vormt een belangrijke factor in het welbevinden in de ontwikkeling van kinderen. Video Interactie Begeleiding heeft als doel de deskundigheid van pedagogisch medewerkers verder te bevorderen. Een speciaal opgeleide Video Interactie Begeleider (VIB-er) maakt korte video-opnamen van ongeveer 10 minuten van alledaagse situaties. Zo worden de interactiepatronen tussen pedagogisch medewerker en kind inzichtelijk en wat kinderen nodig hebben voor hun totale ontwikkeling. De VIB-er en de pedagogisch medewerker, zowel individueel als in groepsverband, bekijken samen de video-opnames. Er wordt per moment gekeken hoe het contact verloopt en er wordt stilgestaan bij de betekenis van de beelden en wat dat betekent voor de begeleiding van zowel pedagogisch medewerkers en de kinderen.   

Vanaf 2019 is elke kinderopvang- en peuterspeelzaalorganisatie verplicht een pedagogisch beleidsmedewerker/coach in dienst te hebben. De partij die hierop toeziet, is het FCB.

Contact

Interesse in deze opleiding? Wil je overleggen? Mail naar academie@spirit.nl of bel met Herma van Andel op 06-50811217 of het algemene nummer van Spirit, 020 – 5400512.

Dit nieuwsbericht delen: