27 maart 2019

Op 9 april kwamen diverse ouders en pleegouders naar het IJsbaanpad, voor het eerste oudercafé van Spirit en de Bascule. Het oudercafé is een informele en informatieve ontmoetingsplek voor ouders en pleegouders die door een van organisaties worden begeleid. Elke bijeenkomst van het oudercafé wordt ingevuld aan de hand van een thema. En met veel ruimte voor ouders om ervaringen uit te wisselen.

Ontmoetingsplek 
Spirit en de Bascule hebben dit oudercafé georganiseerd omdat ouders vaak aangaven dat een behandeling vaak een heel individueel traject is. Zij spreken bijna geen andere ouders die in hetzelfde schuitje zitten, terwijl er vaak gedeelde ervaringen en vragen zijn. Met het oudercafé willen wij ouders een plek bieden waar zij elkaar informeel kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen delen.

Social media 
Het thema van het eerste oudercafé was: social media. Twee medewerkers van Qpido, het sekse specifieke expertisecentrum van Spirit, vertelden over oa over sexting en grooming. De ervaringen van ouders met social media waren heel verschillend. Social media kan bijvoorbeeld een soort ‘lifeline’ zijn voor jongeren: een middel om ervaringen van herstel te delen. Maar ook de ander kant van sociale media werden benoemd: het gevaar van verslaving, niet weten wat kinderen allemaal doen op social media, pesten en beïnvloeding.

Met elkaar in gesprek 
Er werden veel ervaringen gedeeld en openhartige gesprekken gevoerd. Daar willen wij graag een vervolg aan geven en daarom hebben de Bascule en Spirit besloten om drie keer per jaar een oudercafé te organiseren. Telkens met een thema waar ouders mee bezig zijn of tegenaan lopen. Wij nodigen een spreker uit, maar de nadruk ligt bij het oudercafé op de informele uitwisseling tussen ouders. Het volgende oudercafé vindt plaats op 18 juni van 19.00 tot 21.30 uur. Het thema en de locatie worden binnenkort bekend gemaakt.

Dit nieuwsbericht delen: