22 november 2018

 

Steeds meer jongeren hebben psychische problemen

Amsterdam – Jeugdhulporganisatie Spirit, Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) en de Technische Universiteit van Madrid bundelen hun krachten in een nieuwe innnovatie activiteit van EIDigital. EIT Digital is een Knowledge and Innovation Community van de European Institute of Technology (EIT).

Het team streeft naar de ontwikkeling van een smartphone-applicatie genaamd “G-Moji” om jongeren met psychische problemen te ondersteunen. In de afgelopen jaren zijn in Nederland de budgetten voor jeugdhulp met ongeveer 24% gedaald, terwijl steeds meer jongeren behoefte hebben aan jeugdhulp.

Zelfhulp in de palm van je hand
De nieuwe interventie is gericht op professionals die werken met jongeren met psychische problemen om hen middels gepersonaliseerde besluitvorming te ondersteunen. De analyse van big data – verzameld via het gebruik van de nieuwe smartphone-applicatie, beoogd professionals te ondersteunen bij het voorspellen van de mentale toestand en gedragspatronen van jongeren in de leeftijd van 16 – 24 jaar. Door gebruik te maken van de smartphone, informeren jongeren en professionals elkaar real-time over probleemsituaties. Dit zou moeten resulteren in het verminderen van klinische behandelingen en het verbeteren van de thuisbehandeling, door zorg op maat die op afstand beschikbaar is. Het huidige gebruik van smartphones door jongeren maakt een breed scala van big data-metingen mogelijk door middel van hard- en softwaresensoren die zijn ingebed in de mobiele telefoon. Deze metingen maken het mogelijk om mentale, emotionele en gedragsmatige problemen snel te detecteren, wat resulteert in een effectievere en meer aangepaste interventie dan conventionele oplossingen zoals vragenlijsten en interviews.

Voorspellen van mentaal welbevinden
Tijdens het project zal het CWI verantwoordelijk zijn voor het analyseren van de verkregen gegevens van mobiele en sociale interactie, fysieke activiteit en spraakherkenning. Op basis van deze analyses zal het CWI voorspellingsmodellen voor interventies ontwikkelen en evalueren. Universidad Politécnica de Madrid zal de mobiele technologie aanbieden om een ​​emotieherkenningsmodel te integreren, op basis van verschillende bronnen zoals spraak, digitale en fysieke activiteit en feedback van eindgebruikers. Alle analyses worden voltooid in het mobiele apparaat, zodat de gebruiker de volledige controle behoudt over de gegevensverzameling. Alleen gebundelde en gemakkelijk geanonimiseerde gegevens worden doorgestuurd naar de cloud, volgens een privacy model dat speciaal is ontworpen voor de service. Een team van designexperts en kinder- en jeugddeskundigen van Garage2020, een netwerk van innovatiewerkplaatsen verspreid over Nederland, zal dit project leiden. Levi van Dam, kwartiermaker van Garage2020, legt uit: ‘we beogen mentaal welzijn te identificeren op basis van iemands smartphonegedrag. Door feedback loops te ontwikkelen tussen jongere en hulpverleners, hopen we dat jongeren veerkrachtiger worden op een manier en in een tempo dat bij hen past’. In de loop van 2019 nemen in totaal 50 jongeren deel aan dit innovatieproject en co-creëren zij met hulpverleners, data-wetenschappers en design thinkers, hun nieuwe interventie.

Dit nieuwsbericht delen: