26 september 2018

In verband met het 340-jarig jubileum van het Luthers Weeshuis reikte de Lutherse Diaconie Amsterdam op maandag 24 september twee weeshuis-penningen uit. Dit gebeurde tijdens het symposium Opgroeien Naar Volwassenheid, dat de Diaconie organiseerde in samenwerking met Spirit. De penningen werd uitgereikt aan Greet Tuininga, oud-wees van het Lutherse Weeshuis, en aan Edwin Levels.

Greet Tuininga, die zelf als wees opgroeide in het Lutherse Weeshuis aan de Weteringschans, is zich tot op de dag van vandaag blijven inzetten voor de andere oud-wezen uit het tehuis. Dankzij haar inzet blijft er voor deze oud-wezen een reünisten-netwerk bestaan dat veel weg heeft van een familie. Dit is een zeer waardevol netwerk, zo bleek uit de verhalen op de conferentie.

Edwin Levels nam namens Spirit de penning in ontvangst, die aan Spirit werd uitgereikt wegens twee bijzondere projecten waar Spirit de afgelopen tijd aan heeft vormgegeven. Het ene project is JIM, van waaruit professionals worden aangemoedigd om samen te werken met vrijwillige mentors, die door pleegzorgjongeren zelf worden uitgekozen. Het tweede project is Qleur, van waaruit Spirit zich inzet voor LHBTI jongeren. Door het uitreiken van de penning wil de Diaconie uitdrukken dat ze deze projecten een warm hart toedraagt en dat ze passen in het gemeenschapsdenken van de Diaconie.

De samenwerking tussen professionals en vrijwilligers, zo bleek uit de conferentie, is zeer belangrijk en wordt ook als steeds waardevoller gezien door beroepskrachten van o.a. Spirit. De verhalen uit het verleden lieten zien dat de rol van professionals in het verleden veel minimaler was dan nu. De verhalen uit het nu lieten zien dat de rol van vrijwilligers weer steeds groter wordt. De samenwerking tussen Spirit en de Diaconie is in dit licht zeer waardevol en zal in de komende jaren daarom zeker worden voortgezet.

Dit nieuwsbericht delen: