16 februari 2018

Inmiddels zijn Spirit en de Bascule bestuurlijk gefuseerd: er is één Raad van Bestuur, met daarin de huidige bestuurders van Spirit (Mariënne Verhoef) en de Bascule (Nellieke de Koning). Na jarenlange samenwerking biedt de bestuurlijke fusie de mogelijkheid om verdere vernieuwing te realiseren en de jeugdhulp verder te verbeteren. We vormen gemengde teams die buiten de gebaande paden op zoek gaan naar oplossingen voor kinderen, jongeren en gezinnen.

Kinderen, jongeren en gezinnen die bij Spirit en de Bascule terecht komen, hebben vaak ernstige problemen. Meestal is er zowel orthopedagogische hulp van Spirit als psychiatrische hulp van de Bascule nodig. Door onze expertises te bundelen zorgen we er samen voor dat zij die hulp krijgen: door een medewerker van Spirit of van de Bascule, of allebei tegelijk. We behouden onze eigen specialismen. Tegelijkertijd zorgen we voor betere, op elkaar afgestemde, hulp. Eén behandelplan, zonder breuklijnen tussen jeugdhulp en jeugd-ggz.

In 2018 gaan we onze samenwerking op allerlei fronten verder uitbouwen. Voor onze medewerkers creëren we kansen om te profiteren van elkaars expertise. We kunnen doen wat écht nodig is, wat bijdraagt aan plezier in het werk. Daarnaast maken we gebruik van elkaars netwerk. Zo verstevigen we met elkaar de zorgketen met bijvoorbeeld het onderwijs, woningbouwcorporaties, politie, justitie, volwassen GGZ, maatschappelijke opvang en gemeenten, maar ook met organisaties uit hele andere branches. Hierdoor ontstaat ruimte voor innovatie en ontwikkeling van nieuwe hulpvormen die aansluiten bij wat kinderen, jongeren en gezinnen nodig hebben in het krijgen van een stabiele basis en perspectief voor de toekomst.

Team Forensische Formatie: een gemengd team met medewerkers van de forensische poli van de Bascule en medewerkers Jeugd en Veiligheid van Spirit. Zij gaan buiten de gebaande paden op zoek naar oplossingen voor kinderen en gezinnen.
Team Forensische Formatie: een gemengd team met medewerkers van de forensische poli van de Bascule en medewerkers Jeugd en Veiligheid van Spirit. Zij gaan buiten de gebaande paden op zoek naar oplossingen voor kinderen en gezinnen.
Dit nieuwsbericht delen: