15 februari 2018

De methodiek van ‘Pinq-gesloten’ is positief beoordeeld door de Erkenningscommissie Interventies. De Erkenningscommissie stelt dat de methodiek goed is onderbouwd: het probleem, risico of thema, doelgroep, doelen, aanpak en randvoorwaarden zijn helder beschreven. In het programma van Pinq-gesloten zijn alle kernelementen terug te vinden van het Kwaliteitskader voor jeugdhulporganisaties die gespecialiseerde opvang en hulp bieden aan meisjesslachtoffers van loverboys of mensenhandel.

Evalueren en beschrijven

Hoe is het proces naar positieve beoordeling aangepakt? Floor ’t Sas, Gz-psycholoog bij de Koppeling, behandelcentrum JeugdzorgPlus: ‘In 2016 zijn de twee meidengroepen van de Koppeling afgesplitst van de andere behandelgroepen in de Koppeling. Tegelijkertijd zijn we gestart met het evalueren en beschrijven van onze werkwijze op de meiden-behandelgroepen. Hierin zijn we ondersteund door het Nederlands Jeugdinstituut en Bureau Montfoort. Het was geen gemakkelijke opgave. Want hoe vaak werken we niet vanuit automatisme? Waarom doen we wat we doen? Het kijken naar succesvolle casuïstiek helpt ons verder.’

Hoe kun je deze meiden motiveren?

Wat waren de ingrediënten die ervoor zorgden dat deze meiden wel gemotiveerd raakten? En met welke ingrediënten hebben de meisjes de regie over hun veiligheid weer terug kunnen krijgen? Vanuit de theorie is dit goed te onderbouwen, van waaruit de methodiek verder is opgebouwd. ‘Pinq-gesloten’ heeft zijn kennis en vaardigheden kritisch bekeken en aangevuld. De toetsing lag bij het Nederlands Jeugdinstituut. Na een herstelronde afgelopen winter, kwam in januari 2018 het uiteindelijke bericht binnen: goed onderbouwd! Dit als eerste JeugdzorgPlus-organisatie!

Integraal zorgprogramma

‘Pinq-gesloten’ is een integraal zorgprogramma met een behandelaanbod van jeugdhulp, onderwijs en GGZ-behandeling in gesloten setting voor meisjes die slachtoffer zijn geworden van een loverboy, en haar ouders. De interventie heeft in de eerste plaats als doel het meisje veilig te stellen en te beschermen tegen verdere traumatisering. De problematiek van deze meisjes is dermate ernstig en de risico’s zo groot, dat behandeling in een gesloten setting als laatste redmiddel wordt gezien. Lees meer over het programma ‘Pinq-gesloten’.

Pinq-gesloten & Pinq-open

Spirit had op diverse locaties in de stad zowel gesloten als open opvanggroepen voor slachtoffers van loverboys. Enkele locaties gaan samen op in het nieuwe behandelcentrum van Spirit: ‘Pinq’. De meidengroepen Pinq-gesloten in de Koppeling gaan in 2018 over naar dit nieuwe behandelcentrum, waar ook ‘open’ groepen zijn gehuisvest. Lees meer hierover in het Parool.

Meisjesslachtoffer loverboy of mensenhandel Pinq

Dit nieuwsbericht delen: