7 februari 2018

Wij laten een jongere pas los als de Big 5 geregeld zijn!

Vijf jongeren uit de jeugdhulp zijn in gesprek met vijf jongeren die opgroeien vanuit een veilig en stabiel thuis. Zij praten met elkaar over opgroeien en zelfstandig worden. Over ondersteuning daarbij, hulpverlening, wonen, financiën, school en werk. Hoe cruciaal is het om terug te kunnen vallen op ouders, onvoorwaardelijke steun en een veilig thuis? Een vangnet waar je altijd op mag terugvallen, ook als je keihard de verkeerde keuzes maakt? De verschillen zijn pijnlijk en confronterend zichtbaar, zo laten Django, Rita, Joy, Nathan, Dathimo, Jason, Eline, Moraya, Kimberly en Chayrene ons zien.

De filmpjes doen een beroep op ons, als samenleving, gemeenten, organisaties en professionals, om deze jongeren niet los te laten totdat hun leven stabiel genoeg is. Dat klinkt logisch, maar is lang niet altijd het geval.

De trailer: ‘Opgroeien naar volwassenheid’

Of ga rechtstreeks naar:

Waarom deze filmpjes? Een samenhangende aanpak!

In de leeftijd van 16 tot 27 jaar groeien jongeren naar (jong)volwassenheid, naar eigen verantwoordelijkheid en eigen keuzes. Ze ontwikkelen autonomie en een eigen identiteit: dit ben ik, dit kan ik, dit wil ik. Van ouders, opvoeders en de omgeving vraagt dit om loslaten en meebewegen. De meeste jongeren hebben hierbij geen extra hulp nodig. Zo’n 15% van de jongeren groeit op onder meer kwetsbare omstandigheden.

Zo ervaren wij dat de overgang voor jongeren die opgroeien vanuit jeugdhulp naar volwassenheid veel en veel te groot is. Ineens ben je 18. De wereld waarin veel voor de jongere geregeld en bedacht wordt, verandert plotseling naar een wereld waarin de jongere overal zelf verantwoordelijk voor is. Die overgang moeten we veel soepeler maken.

Wij (de samenleving, gemeenten, organisaties en professionals) delen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ook deze jongeren de juiste steun en begeleiding te bieden om hun plek in de samenleving te vinden. Niet loslaten als je 18 wordt, maar pas loslaten als je een stevige en stabiele basis hebt waarop je verder kan. Ons leidend principe in deze aanpak is ‘De Big 5’.

Wij laten een jongere pas los als de Big 5 geregeld zijn:

1. Support: er is in ieder geval 1 volwassen persoon duurzaam beschikbaar voor de jongere om op terug te vallen en een stabiel, steunend netwerk.
2. Wonen: de jongere heeft een passende, betaalbare en stabiele woonplek.
3. School & Werk: de jongere gaat naar school en/of heeft een baan die voldoende basis biedt voor een toekomstige loopbaan.
4. Inkomen: de jongere heeft voldoende inkomen en een plan op het voorkomen en/of oplossen van schulden.
5. Welzijn: de jongere is fysiek en mentaal in balans en heeft een plan op signaleren van disbalans. Er is voor de jongere zorg beschikbaar tot 27 jaar, indien nodig.

Doe jij mee?

Het organiseren van de juiste ondersteuning en het regelen van de Big 5 kan alleen samen. Met gemeenten bijvoorbeeld, en financiers, woningbouwcorporaties en partners in de hulp- en dienstverlening. Wil je weten wat jij hierin kan betekenen? Neem contact op met Brechje Kuipers of Lonneke op der Heijde via: Big5@spirit.nl.

Dit nieuwsbericht delen: