21 februari 2018

Boekje met toegankelijke kennis voor wijkteams, behandelaren en beslissers over de intensiefste vorm van jeugdhulp.

Als jeugdigen en hun ouders niet geholpen kunnen worden door het lokale wijk- en jeugdteam of door een huisarts, belanden zij vaak in een doolhof. Want welke vervolghulp is er dan nog? Heeft de gemeente die wel ingekocht en is daar wel budget voor? Het onderzoek van Investico (de Groene, 12-12-2017) vergeleek de jeugdhulp zelfs met de Postcodeloterij. Goed verwijzen (of dat juist niet doen) en goed behandelen vragen bovendien veel vakkennis, zeker als het gaat om complexe problemen. Want die kunnen diep in het leven van ouders en kinderen ingrijpen, zoals te zien was in de documentaire ‘Alicia’ (VPRO, 22-11-2017). De vraag is of jeugdzorgwerkers hierbij wel genoeg steun krijgen. Of moeten zij, met hun hoge werkdruk, nog tijd vinden om het wiel zelf uit te vinden? Want er is wel onderzoek gedaan naar hulp aan jongeren met ernstige gedragsproblemen, maar een gedeelde visie over effectief gebruik daarvan ontbreekt. Daarover en over braakliggende onderzoeksterreinen gaat het boekje ‘Jeugdzorg met een plus’.

Lees hier de samenvatting en kom meer te weten over JeugdzorgPlus, zoals de Koppeling. In 60 blz. geeft deze publicatie informatie over de hulp aan jongens en meisjes die zich in een negatieve spiraal bevinden waaruit zij zich niet op eigen kracht kunnen bevrijden.

Auteurs: Coen Dresen, Lieke v. Domburgh, Annemiek Harder, Erik Knorth, Marieke Kranenburg, Karin Nijhof, Ignace Vermaes. Mail: c.dresen@cdsupport.nl. Uitgever: Maklu

Dit nieuwsbericht delen: