30 januari 2018

De Privacy App Jeugd is sinds 9 januari 2018 vernieuwd en nu ook te gebruiken voor Jeugdhulpverleners die informatie willen opvragen bij, of verstrekken aan andere professionals.

De Privacy App Jeugd is een initiatief van de manifestpartners ‘In goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd’. Dit is een coalitie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en ruim 20 branche- en beroepsorganisaties in de jeugdhulp en jeugdbescherming.

Breed gedragen initiatief
In september 2017 werd de eerste versie van de Privacy App Jeugd gelanceerd, met informatie voor jongeren die jeugdhulp ontvangen of onder een jeugdbeschermingsmaatregel vallen. In de vernieuwde versie is nu ook informatie toegevoegd voor jeugdhulpverleners. Hierdoor ontstaat er een app waar zowel jongeren en professionals informatie rond privacy-vragen kunnen vinden, afgestemd op hun eigen beleving. Tegelijkertijd kunnen zij in elkaars informatie kijken. Op die manier willen de manifestpartners bijdragen aan een grotere transparantie rond privacy-issues voor alle betrokkenen, en het goede gesprek hierover te stimuleren.

Ben je benieuwd naar de app? Bekijk dan deze animatiefilm waarin kort wordt toegelicht wat je precies kunt verwachten.

Gebruik Privacy App
Jeugdhulpverleners kunnen de app gebruiken in het dagelijkse werk voor privacy-vragen, bijvoorbeeld in de samenwerking met andere professionals of de gemeente. Ook kunnen zij de app gebruiken bij het informeren van cliënten en hun ouders over hun privacy rechten en-plichten en geeft de app informatie over het doen van meldingen bij de Raad van toezicht, Veilig thuis, in de Verwijs Index Risicojongeren en het organiseren van overleggen. Hierbij kun je denken aan antwoord op vragen als: ‘Onder welke voorwaarden mag ik gegevens verstrekken aan een andere professional’, ‘Waar moet ik rekening mee houden als ik gegevens opvraag’, ‘Hoe zit het met gezag van ouders’, en ‘Wat als ouders het niet met elkaar eens zijn?’

De app is te downloaden via jeugdconnect.nl/privacy

Voor vragen over de app of deze update kunt u contact opnemen met Léon Sonnenschein, programmaleider ‘In Goed Vertrouwen’, telefoon 06-48136863, e-mail Léon.Sonnenschein@VNG.nl

Dit nieuwsbericht delen: