11 januari 2018

Per 1 januari 2018 werken de specialistische jeugdhulporganisaties in de regio Amsterdam-Amstelland/Zaanstreek-Waterland met een nieuwe werkwijze. Het voordeel van de nieuwe werkwijze is dat we nog beter dan voorheen maatwerk kunnen leveren, zodat de hulp goed aansluit bij de behoeften van het kind en het gezin. De werkwijze geldt alleen voor gezinnen uit de regio Amsterdam-Amstelland/Zaanstreek-Waterland.

Wat gaat er anders?

Maak je je zorgen om de ontwikkeling of het gedrag van je kind? Ga dan naar een ‘lokaal team’ in jouw gemeente. Daar staan jeugdhulpverleners voor jullie klaar. Samen met het lokale team maken jullie een perspectiefplan. Daarin staat wat jullie willen bereiken. Je kunt ook naar je huisarts gaan.

Willen jullie vervolgens door Spirit worden geholpen? Dan bekijken we aan de hand van het perspectiefplan hoe wij jullie het beste kunnen helpen. Dat kan bijvoorbeeld met individuele begeleiding, een training, ouderbegeleiding of gezinsgesprekken. Met elkaar zorgen we ervoor dat jullie als gezin de hulp krijgen die past bij wat jullie echt nodig hebben.

Aangemeld voor 1 januari?

Is je kind voor 1 januari bij Spirit aangemeld, dan verandert er in feite niks. Je kind hoeft niet opnieuw te worden aangemeld. Als de hulp al is gestart, dan wordt alles gewoon voortgezet. Heb je vragen over de nieuwe werkwijze per 1 januari 2018? Neem dan contact op met je hulpverlener.

Meer informatie

Meer weten over de nieuwe werkwijze per 1 januari 2018? Kijk op ikzoekjeugdhulp.nl.

Dit nieuwsbericht delen: