14 december 2017

Uithuisplaatsing willen we waar mogelijk voorkomen. Veerkrachtig opgroeien met vertrouwde mensen om je heen, dat is wat je ieder kind gunt. De afgelopen jaren hebben er verschillende innovaties plaatsgevonden op het gebied van ambulantisering: jongeren thuis behandeling bieden. Bijvoorbeeld in de pleegzorg, kleinschalige woonvormen en intensieve ambulante programma’s. Toch is dit nog onvoldoende. De landelijke cijfers onderbouwen tonen na jaren van daling weer een groei in het aantal uithuisplaatsingen. In 2015 ging dit over 33.000 kinderen en in 2016 over ruim 36.500. Innovatie en onderzoek naar alternatieven is daarom noodzakelijk.

Bundeling van krachten voor de jeugd

De jeugdhulpaanbieders Spirit, Jeugdformaat, Enver en Juzt bundelen daarom de krachten. Ondanks de druk op faire tarieven starten zij landelijk onderzoek naar verantwoorde ambulantisering. De JIMaanpak nemen ze hierbij als uitgangspunt.  JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor, iemand uit de omgeving van de jongere, die door de jongere wordt gevraagd hem te ondersteunen en helpen. Deze informele mentor is een steunfiguur voor de jongere en adviseur richting professionals en ouders. De benadering wordt uitgevoerd met partners uit de psychiatrie, verslavingszorg en zorg voor licht verstandelijk beperkten en is gericht op het vergroten van de veerkracht van gezinsleden en hun sociaal netwerk. Wetenschappelijk onderzoek naar de JIMaanpak bij Youké, Reinaerde en partners toont positieve resultaten: 90% ambulante behandeling in plaats van residentiële behandeling, waarvan 80% met een JIM. Dit zijn voorzichtige aanwijzingen dat JIM een rol zou kunnen spelen bij het voorkomen van residentiele plaatsingen, inclusief de inzet van effectieve ambulante interventies.

Videoverslag wetenschappelijk onderzoek JIMaanpak

Duurzame effecten

Een vervolgstap is een onderzoekontwerp waarmee alternatieve verklaringen voor de werkzaamheid van JIM voldoende kunnen worden uitgesloten. Daarom starten de partners een driejarig en landelijk onderzoek bij 250 jongeren. Het onderzoek wordt uitgevoerd in de regio Amsterdam, Breda en omstreken, Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid en Zuid-Holland-Midden en Haaglanden. De Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht begeleiden dit onderzoek. De timing is goed volgens de betrokken hoogleraren Prof. Geert Jan Stams en Prof. Susan Branje: “Het is belangrijk dat we alternatieven ontwikkelen voor uithuisplaatsing en de eerste resultaten van deze innovatie stemmen hoopvol. Wetenschappelijk onderzoek moet aantonen of de ambulante aanpak werkt, of de effecten duurzaam zijn en wat de meerwaarde van de JIM is naast de geboden behandeling en of bijvoorbeeld ook het totaal aantal uithuisplaatsingen op regioniveau daalt. Dit onderzoek is zeer waardevol, omdat we hierdoor steeds beter weten ‘wat werkt voor wie en wanneer’, waardoor we echt zorg op maat kunnen bieden.”

De deelnemende instellingen staan garant voor de financiering van dit onderzoek en zoeken actief naar (co-)financiering.

Dit nieuwsbericht delen: