6 november 2017

De Inspectie Jeugdzorg voerde in juni 2017 toezicht uit bij de Koppeling om te bepalen in hoeverre de Koppeling kwalitatief goede gespecialiseerde hulp biedt aan slachtoffers van loverboys/ mensenhandel. De inspectie heeft getoetst in hoeverre de kernelementen uit het kwaliteitskader van de commissie Azough aanwezig zijn binnen de door de Koppeling geboden hulp. Ze beoordeelden de volgende elementen: Uitvoering hulp, Veiligheid, Leefklimaat, Cliëntenpositie en Bestuurlijke organisatie. De Koppeling voldeed aan 39 van de 40 onderzochte verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd.

Integraal zorgprogramma voor meisjes en hun ouders

De hulp bestaat uit een integraal zorgprogramma, ‘PINQ-gesloten’, voor meisjes en hun ouders die slachtoffer zijn geworden van een loverboy. Het maakt deel uit van Spirit Specifieq, de genderspecifieke hulpverlening van Spirit. De interventie vindt plaats op de meidengroepen in de gesloten setting binnen de Koppeling en heeft als voornaamste doel het meisje veilig te stellen waardoor ze in behandeling kan komen. Concreet houdt dit in dat het meisje zich losmaakt uit de afhankelijkheidsrelatie. Dit gebeurt in eerste instantie door bescherming, waarna we gezamenlijk met het meisje werken aan vaardigheden om weer regie en verantwoordelijkheid te kunnen nemen over haar eigen veiligheid. Hierdoor streven we ernaar dat het risico om opnieuw slachtoffer te worden van een loverboy aanzienlijk verkleint. Met het uiteindelijke doel dat er een basis is voor een gezond toekomstperspectief.

‘We gaan voor het beste resultaat voor de meisjes’

Rinske van Bonzel, behandelcoördinator van groep Rosa Parks vertelt: ‘We zijn erg blij met de resultaten in het inspectierapport en we hebben samen met het team hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. We sturen niet per se op de punten waarop de inspectie ons beoordeelt maar we gaan voor het beste resultaat voor de meisjes. Bij de Koppeling werken gepassioneerde mensen die graag een extra stap zetten. We gaan relationeel en systeemgericht te werk en kijken naar wat de jongeren nodig hebben en hoe we daarop kunnen inspelen.’

Een goed voorbeeld van het inspelen op de behoeften van de jeugdigen zijn de yogalessen. Het team merkte dat de meisjes door trauma’s zich niet goed konden ontspannen en heeft voor yogalessen gekozen om dit te bevorderen. In vakliteratuur kwam naar voren dat yoga de PTSS-symptomen direct op een positieve manier beïnvloedt. Ze starten in de ochtend met een yogales onder begeleiding van een yogadocente. Door deze les leren de meisjes zich te ontspannen en in contact te komen met hun lichaam.

Van veel structuur naar geleidelijke toename van zelfstandigheid

De hulpverlening kent vier verschillende fasen gericht op het toekomstperspectief: van veel structuur naar geleidelijke toename van zelfstandigheid. Er wordt gewerkt aan thema’s als veiligheid, stabilisatie en traumaverwerking, versterken van eigenwaarde/zelfbeeld en algemene- en seksuele interactievaardigheden en samenwerking met gezin en netwerk. De behandeling duurt gemiddeld zes tot negen maanden. Voor plaatsing moet er een gesloten machtiging door de kinderrechter worden afgegeven.

Meisjes respectvol bejegend door de medewerkers

De meisjes geven in interviews aan dat de medewerkers van de Koppeling hun respectvol bejegenen. Zowel jeugdigen als ouders kunnen hun mening over de uitvoering van de hulp geven. Dat kan tijdens de wekelijkse belmomenten waarbij de mentor van de jeugdige de ouders op de hoogte brengt van de voortgang van de hulp. Tijdens de tweewekelijkse systeemtherapie of de driemaandelijkse evaluatie van het trajectplan kunnen ouders hun mening geven. Het team werkt er samen met ouders aan, dat er direct contact is wanneer er iets speelt.

Het verschil maken voor het meisje

Rinske legt uit dat de mentor een belangrijke taak heeft in relatie met het meisje, door haar verjaardag bijzonder te maken en er te zijn tijdens belangrijke gesprekken, zoals een intake op school, sportclub, trajectplan of een nieuwe groep. Rinske: ‘Met passie willen de medewerkers het verschil maken voor het meisje. Dit doen ze door ook na de behandeling vaak nog beschikbaar en bereikbaar te zijn voor het meisje, mocht ze haar nodig hebben. De hulp is niet zo gekaderd, er zijn richtlijnen maar iedereen werkt hier omdat ze de meisjes op weg willen helpen naar een veilige en gezonde toekomst.’

Dit nieuwsbericht delen: