28 september 2017

Wegens een toenemende vraag naar hulp aan jongeren in hun eigen wijk start in oktober het tweede Amsterdamse team van FACT Jeugd. De teams zullen nog meer wijkgericht werken: het eerste team vanuit de Baarsjesweg in Amsterdam, en het nieuwe team zal vanuit de Wisselwerking in Diemen-Zuid jongeren helpen. Dat kan thuis zijn, op straat of op school. FACT Jeugd is er voor jongeren tussen de 14 en 23 jaar met meerdere problemen. Denk aan problemen thuis, schulden, psychische problemen, verslaving of criminaliteit. De hulp is laagdrempelig en praktisch.

Aanmelden

Een jongere aanmelden voor FACT Amsterdam kan via aanmelden@arkin.nl of 020 – 590 1210. Aanmelden voor FACT in Zaanstreek, Warterland of Amstelland en Haarlemmermeer, kijk op spirit.nl/fact.

FACT?

FACT staat voor ‘Flexible Assertive Community Treatment’. Bij FACT Jeugd werken onder andere jeugdhulpverleners, psychologen, psychiaters, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en maatschappelijk werkers. FACT Jeugd Amsterdam is een samenwerking van Arkin Jeugd & Gezin, de Bascule, HVO Querido, Lijn 5 en Spirit.

Dit nieuwsbericht delen: