2 juni 2017

Maatwerk én continuïteit bieden bij jeugdzorg, zodat jongeren niet langer frequent hoeven te wisselen van hulpverleners en opvanglocaties! Spirit Jeugdzorg zette de afgelopen jaren grote stappen in deze richting. De organisatie werd vereenvoudigd tot drie onderdelen: ambulante hulp, hulp met huisvesting, en hulp met besloten huisvesting. Bovendien wordt aan elke jongere één vaste hulpverlener toegewezen. De invoering van zelfsturende teams bekrachtigt de nieuwe werkwijze. Hulpverleners herkrijgen daardoor de regie over hun werk. Managers zijn er niet meer bij Spirit, coaches wel.

Nu is het tijd voor de volgende stap: samenwerken met onder meer artsen, de GGD, de politie en andere maatschappelijke organisaties. Medewerkers vertellen vanuit verschillende rollen hoe Spirit transformeert in een zelfsturende netwerkorganisatie!

Lees verder op Procesverbeteren.nl

Dit nieuwsbericht delen: