16 juni 2017
‘Jongeren die vaak een stabiel thuis en steun missen zijn kwetsbaar in de overgang naar 18 jaar, en het risico op uitval uit onderwijs, werk en hulp is groot.’

18 worden is voor jongeren die opgroeien vanuit jeugdzorg een spannend moment. Spannend, want volgens de wet ben je volwassen. Maar ook spannend omdat er veel op je afkomt, er veel verandert en er veel geregeld moet worden. Jongeren die vaak een stabiel thuis en steun missen zijn kwetsbaar in de overgang naar 18 jaar, en het risico op uitval uit onderwijs, werk en hulp is groot. Driekwart van de jongeren in de keten dak- en thuisloze jongeren zijn jongeren met een jeugdzorgverleden. Hier hebben alle investeringen in de jeugdzorg er niet toe geleid dat zij als jongvolwassenen een stabiele basis hebben om hun leven verder vorm te geven. In het werkbezoek van wethouder Simone Kukenheim aan lunchroom de Pits van Spirit stond deze overgang van 18- naar 18+ centraal.

Struggles maar ook kansen in de overgang naar 18+

Het was een ontspannen gesprek aan de grote, ronde tafel bij de Pits van Spirit. De wethouder voerde het gesprek met drie jongeren en vier hulpverleners van Spirit en HVO-Querido. De jongeren deelden openhartig hun verhaal. Zij vertelden over hun achtergrond en de ‘struggles’ in de overgang van 18- naar 18+, maar ook over hun kansen en de toekomst die voor hun ligt.

Met vallen en opstaan school, werk en woonplek organiseren

Het gesprek ging verder over hun situatie thuis en hoe zij met vallen en opstaan school, werk en een stabiele woonplek voor elkaar proberen te krijgen. Niet makkelijk als je door omstandigheden in de overlevingsmodus komt. Samen met hun hulpverleners hebben de jongeren goed kunnen overbrengen wat er zo belangrijk is en wat helpt om uiteindelijk wel hun eigen plek in de samenleving te vinden. Dit is belangrijk bij het regelen van de basis:

    1. volwassenen die jongeren blijvend steunen
    2. betaalbare woningen waar jongeren voor langere tijd kunnen wonen
    3. voldoende inkomen en zonder schulden
    4. passende trajecten voor aansluiting op onderwijs en werk

Meer ruimte voor doorlopende zorg

Ook is meer ruimte nodig om doorlopende zorg te kunnen bieden en een betere samenwerking met de verschillende diensten bij de gemeente die meedenken over maatwerkoplossingen voor jongeren uit de jeugdzorg.

Over twee weken staat 18-/18+ op de agenda van het ambtswoninggesprek, waar er breder draagvlak wordt gevraagd. Zo kan er samen met de andere betrokken wethouders, gemeentelijke diensten en zorgaanbieders worden gewerkt aan doorlopende en samenhangende hulp voor kwetsbare jongeren op weg naar zelfstandigheid.

Dit nieuwsbericht delen: