28 juni 2017

Wachttijden in de jeugdzorg blijven een groot aandachtspunt, met name voor verblijf in een jeugd-GGZ instelling moeten jongeren relatief lang wachten op een plek. De Amsterdamse wethouder Jeugd Simone Kukenheim heeft daarom dit voorjaar aan jeugdhulpaanbieders gevraagd te komen met innovatieve oplossingen om de wachttijden voor JeugdGGZverblijf in de regio Amsterdam te verkorten. Hiervoor stelt zij 4,5 miljoen euro beschikbaar.

De jeugdhulpaanbieders hebben zeven programma’s om wachttijden te verkorten ingediend. Vijf oplossingen zijn direct uitvoerbaar, twee oplossingen hebben wat langere tijd nodig. De programma’s zijn vooral gericht op het voorkomen van uithuisplaatsing door eerder en intensief zorg aan te bieden. Om het resultaat van de programma’s te monitoren is er een ‘taskforce’ opgericht waar alle aanbieders vertegenwoordig zijn.

Wethouder Kukenheim: ‘Het is heel belangrijk dat jongeren op tijd de juiste hulp krijgen. Het is mooi dat de instellingen gekomen zijn met goede voorstellen, die bijna allemaal direct uitvoerbaar zijn. Ik heb er hoge verwachtingen van en wil dat de instellingen gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor het te behalen resultaat: de afname van het aantal kinderen dat wacht op jeugdhulp met verblijf.’

De vijf programma’s:

Intensive Home Treatment (IHT)

Bascule (JeugdGGZ) en Spirit (jeugd-  en opvoedhulp) gaan samen zeer intensieve thuisbegeleiding/ behandeling bieden (7×24 uur) aan jongeren. Door dit project kan er direct en intensief worden gehandeld, wat escalatie en daarmee uithuisplaatsing kan voorkomen. Meer informatie? Neem contact op met de Bascule, 020 – 890 10 00, en vraag naar Alies Heerma.

De Forensische Formatie

Bascule (JeugdGGZ) en Spirit (jeugd- en opvoedhulp)gaan gezamenlijk intensieve zorg aanbieden aan jongeren die op de wachtlijst staan. Meer informatie? Neem contact op met de Bascule, 020 – 890 10 00, en vraag naar Tijs Jambroes.

Extra Thuis

Familysupporters gaat deeltijdverblijf aanbieden, een nieuwe tussenvorm van gezinshuis en ambulante jeugdhulp. Familysupporters biedt ook hulp en ondersteuning aan de ouders. De aanpak richt zich op jongeren waarbij de vraag rond uithuisplaatsing aan de orde komt. Deze kan door maatwerk en wisselen tussen thuis en op de locatie worden voorkomen.

A team

De aanpak van de Opvoedpoli, Altra en Jeugdbescherming regio Amsterdam is een combinatie van ambulante specialistische jeugdhulp, Jeugd-GGZ en volwassen GGZ. Gezinnen krijgen tot 10 uur per week intensieve hulp. Meerdere disciplines zijn betrokken, zo maakt schuldhulpverlening onderdeel uit van het team. Gericht op voorkomen uithuisplaatsing.

Spirit: Verborgen Oplossingen

Opvoedproblematiek hangt vaak samen met problematiek op andere leefdomeinen die veel stress kunnen veroorzaken. De aanpak van Spirit richt zich op het oplossen van deze stressveroorzakers. Spirit anticipeert met dit plan op de vernieuwde jeugdhulp vanaf 2018 waarin hulp op alle leefgebieden in een gezin centraal staat. Meer informatie? Neem contact op met Spirit, 020 – 540 05 00, en vraag naar Annemarie van Breugel.

In het najaar worden de eerste resultaten van de programma’s verwacht.

Dit nieuwsbericht delen: