26 april 2017

Voorlopige hechtenis van een Amsterdammer in een justitiële jeugdinrichting? Bekijk of plaatsing in de
Kleinschalige Voorziening (KV) mogelijk is!

Wat is de Kleinschalige Voorziening?

De KV is een locatie in Amsterdam waar justitiële jongeren tijdens de periode van voorlopige hechtenis kunnen verblijven. Dit als alternatief voor een verder weg gelegen JJI, ver van ouders, school en netwerk. In de KV zullen jongeren zo dicht mogelijk bij het eigen leefsysteem in een laagbeveiligde setting verblijven tijdens de periode van vrijheidsbeneming. In de KV werken professionals, de jongere én zijn familie of netwerk samen aan wat nodig is om de kans op (terugval in) crimineel gedrag te verkleinen. De focus ligt op continuering van zorg en school en het betrekken van het eigen netwerk.

Bekijk de factsheet Kleinschalige Voorziening voor meer informatie!

Dit nieuwsbericht delen: