10 april 2017

logo de Koppeling 10 jaar

De Koppeling, behandelcentrum JeugdzorgPlus, opende 10 jaar geleden haar deuren. Wanda Assink, directiesecretaresse vanaf het eerste uur, schets een korte terugblik:

‘Op 10 april bestaat de Koppeling 10 jaar. Dat geeft natuurlijk een dubbel gevoel; kan je trots zijn op het feit dat een gesloten setting voor jongeren al 10 jaar moet bestaan en hoe voelt het voor hen om hier ooit te hebben moeten verblijven?!

Want waarom JeugdzorgPlus? Jongeren die van de rechter gesloten behandeld moesten worden, kwamen voorheen vaak terecht in een justitiële jeugdinrichting. Niet dat ze een strafblad hadden: er was eenvoudig geen geschikte plaats of effectieve behandelmethode in de ‘gewone jeugdzorg’. Dit veranderde met de komst van de Wet op de Jeugdzorg waarin is afgesproken dat deze jongeren – in hun eigen belang – in een gesloten jeugdzorginstelling geplaatst moeten worden.

Voor de regio Amsterdam werd aan Spirit gevraagd om dit uit te voeren, en zo kwam de Koppeling tot ‘leven’. Het voormalig pand van Rijksinrichting ’t Nieuwe Lloyd stond al geruime tijd leeg, er werd besloten om hier de gesloten jeugdzorg te gaan huisvesten. Na een intense renovatie werden de deuren van de Koppeling geopend op 10 april 2007. Er waren twee jeugd ggz-afdelingen van de Bascule en zes jeugdzorgafdelingen van Spirit; plek voor 64 jongeren. Vanaf juli 2007 stroomden de eerste jongeren binnen en in september 2007 werd de Koppeling officieel geopend door voormalig minister Jeugd en Gezin, André Rouvoet. In 2011 werd besloten om de twee jeugd ggz-afdelingen van de Bascule te integreren met de jeugdzorgafdelingen van Spirit. In 2012 werd de nieuwbouw van de Koppeling geopend, waar zes andere groepen een plek kregen. Er is nu plek voor 112 jongeren.

Er zijn door de jaren heen veel jongeren gekomen en gegaan, maar elke medewerker zal vast nog weleens stil staan bij één specifieke jongere die een belangrijke persoonlijke indruk op hem of haar heeft achtergelaten. Van hulpverlening en directie tot technische ondersteuning en huismeesters: iedereen zet zich in voor de complexe opdracht om GROEI te creëren bij jongeren en gezinnen. Dat doen we met hart en ziel. Soms met vallen en opstaan, maar altijd met de intentie om de best mogelijke zorg te kunnen bieden.

Het 10-jarig bestaan laten we niet zomaar aan ons voorbij gaan. Gedurende het jaar worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor zowel jongeren als personeel. Om te beginnen is er vandaag gebak voor jongeren en medewerkers! Later in het jaar volgt een open dag voor iedereen die eens een kijkje zou willen nemen in de Koppeling.’

De complexe opdracht van de Koppeling

Gesloten jeugdzorg is een ingrijpende maatregel die vaak pas wordt aangevraagd als er vele vormen van hulp zijn ingezet – zonder resultaat. Frederique Coelman, directeur de Koppeling: ‘Gesloten Jeudgzorg is eigenlijk een systeemfout van onze maatschappij. Pedagogisch medewerkers werken dag en nacht met de meest kwetsbare kinderen in onze samenleving. Vaak zijn het kinderen die al een aantal jaren in de hulpverlening zitten en die ‘verstopt’ worden als niemand het meer weet. Ze zijn soms zo ver heen, dat echt het onderste uit de kan gehaald moet worden om deze kinderen weer een vleugje hoop en zicht op een betere toekomst te bieden. Elke dag vragen we ons af: kan het anders, kan het beter? De Koppeling heeft een enorme kwaliteitsslag gemaakt met vernieuwingen in de gesloten zorg. Onze ultieme uitdaging is hoe we de noodzaak tot geslotenheid anders vorm kunnen geven. Daar hebben we elkaar voor nodig, binnen en buiten de muren van de Koppeling.’

Meer weten over de Koppeling?

dekoppeling.com
– Nieuwsbrief: ‘Als je niets meer kan doen’
– Nieuwsbrief: ‘Kinderen voelen het als jij hoop hebt’

‘We zetten ons met hart en ziel in om GROEI te creëren bij jongeren en gezinnen.’
Dit nieuwsbericht delen: