27 maart 2017

De jeugdhulpverlening in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland verandert per 1 januari 2018. De vraag van de jeugdige of het gezin wordt leidend. Dat klinkt op zich niet nieuw, maar hóe hulpverleners samen met het gezin deze vraag gaan oppakken, verandert.

Het perspectiefplan vormt de basis
Per 1 januari 2018 stelt het gezin of de jeugdige samen met een aanmelder (lokaal team, gecertificeerde instelling, huis- of jeugdarts) een perspectiefplan op. Dit plan beschrijft aan welke doelen het gezin wil werken. Aan het perspectiefplan is ook een budget gekoppeld, dat is gebaseerd op de combinatie van een zorgprofiel en de intensiteit van de te verwachten ondersteuning.

Het perspectiefplan vormt de basis voor de hulp. Het gezin of de jeugdige kijkt vervolgens eventueel samen met de aanmelder wie van de gecontracteerde aanbieders het beste kan helpen bij het bereiken van de doelen. Als de keuze op Spirit valt, dan zijn wij verantwoordelijk voor het leveren van de ondersteuning. En samen met het gezin zijn wij dan ook verantwoordelijk voor het bereiken van het resultaat. Dat betekent dat wij ook zelf ondersteuning bij samenwerkingspartners inkopen als dat nodig is. Kortom, wij krijgen meer ruimte om te doen wat nodig is om het gezin te helpen.

Oók in 2018 de best mogelijke ondersteuning!
Per 1 januari 2018 wil Spirit dus ‘nieuw stelsel proof’ zijn, om er ook dan voor jongeren en gezinnen te zijn. Deze transformatie behelst veel voor ons. De veranderingen leveren voor de hulpverleners een hele nieuwe rol op en stellen hoge eisen aan onze bedrijfsvoering. Sinds december 2016 is een projectgroep bezig om de implementatie van deze omvangrijke operatie op tijd en met de hoogst mogelijke kwaliteit af te krijgen. Werkgroepen zijn hard aan de slag om allerlei zaken uit te werken, zodat iedereen binnen Spirit zijn of haar nieuwe rol goed kan uitvoeren. Maar vooral om te zorgen dat jongeren en gezinnen de best mogelijke ondersteuning blijven krijgen, óók in 2018!

Dit nieuwsbericht delen: