27 maart 2017
Radicalisering & Polarisatie
Bij preventie gaat het erom dat je met jongeren in gesprek gaat en hen weer verbindt aan de dagelijkse zaken die hen een positief en betekenisvol perspectief bieden.

Spirit is vorig jaar gestart met het Adviespunt Radicalisering en Polarisatie.  Sommige Spiritmedewerkers krijgen te maken met vraagstukken rondom dit thema. Om het proces radicalisering vroegtijdig te signaleren en om te buigen naar gezond opgroeien, hebben we aandachtsfunctionarissen getraind in het herkennen en signaleren van radicalisme. Elk Spiritteam beschikt over een aandachtsfunctionaris.

Radicalisering en polarisatie

Het Adviespunt richt zich niet alleen op radicalisering maar nadrukkelijk ook op polarisering. Het Adviespunt wordt bemenst door Spiritmedewerkers die veel kennis hebben over het onderwerp en hoe dit praktisch handen en voeten te geven binnen de begeleiding van jongeren en ouders.

Casustafel onder begeleiding van jeugdhulpspecialist

Soms wordt er gebruikgemaakt van een casustafel. Op deze casustafel kunnen complexere casussen besproken worden onder begeleiding van een jeugdhulpspecialist. Mocht de complexiteit zodanig zijn dat er aanvullende externe expertise noodzakelijk is dan kan deze ingevlogen worden. Het Adviespunt beschikt over een uitgebreid netwerk van deskundige professionals, die bereid zijn om mee te denken.

Advies of begeleidingstraject

In sommige gevallen is het geven van advies aan medewerkers voldoende. In andere gevallen kan vanuit het Adviespunt een begeleidingstraject ingezet worden. Hoewel het Adviespunt bedoeld is voor Spiritmedewerkers,  krijgt het inmiddels ook vragen binnen van collega-instellingen.

Het Adviespunt Radicalisering & Polarisatie is zich ervan bewust dat de jongeren die gevoelig zijn voor radicaliserend gedachtegoed niet direct een totaal andere aanpak nodig hebben dan hulpverleners al in huis hebben. Het gaat bij deze jongeren vaak om vragen rondom identiteitsvorming, zoals andere jongeren deze ook bij het opgroeien tegenkomen. Het gaat erom dat we hulpverleners uit hun handelingsverlegenheid helpen wanneer ze het idee hebben dat ze niet met jongeren in gesprek kunnen of durven omdat ze bijvoorbeeld onvoldoende op de hoogte zijn van geloofskwesties. In de meeste gevallen gaat het bij preventie erom dat je met jongeren in gesprek gaat en hen weer verbindt aan de dagelijkse zaken die hen een positief  en betekenisvol perspectief bieden. Zoals Spiritmedewerkers ook doen bij jongeren met bijv. criminaliteit of loverboyproblematiek.

Neem contact op met het Adviespunt Radicalisering & Polarisatie

Wil je meer weten over het Adviespunt Radicalisering & Polarisatie of heb je vragen? Neem dan contact op met Mohammed Moumane, 06 – 563 461 71 of Hicham Darif, 06- 642 033 07 of stuur een mail: adviespuntr&p@spirit.nl.

Dit nieuwsbericht delen: