27 maart 2017

Spirit Verschilt

De Dag tegen Pesten is op 19 april. Een extra belangrijke dag om stil te staan bij Spirit Verschilt. In 2016 is het project Spirit Verschilt gestart. Kenniscentrum Rutgers heeft hiervoor een organisatiescan uitgevoerd: Hoe LHBT-proof is Spirit? Het sociale klimaat binnen Spirit is onderzocht en bekeken hoe goed we toegerust zijn op LHBT: kunnen hulpverleners LHBT-gerelateerde en identiteitsproblemen herkennen? En weten hulpverleners hoe ze kunnen aansluiten bij de vragen en behoeften van LHBT-jongeren? Het onderzoek ging ook over de collega’s van Spirit onderling: durf je uit de kast te komen als je hier werkt? Voel je je daarin gesteund door je collega’s? Dat is allemaal meegenomen in het onderzoek van Rutgers.

Veilige organisatie voor LHBT


Klarina Lingmont, projectleider LHBT bij Spirit: ‘Spirit wordt ervaren als een veilige en prettige organisatie. Er komen bij Spirit wel incidenten voor, in de vorm van grappen of opmerkingen van collega’s. Dit kun je pesten noemen. Maar er lijkt geen sprake van een structureel beperkend of negatief klimaat voor LHBT. Het merendeel van de LHBT-respondenten is naar veel of alle collega’s open over de eigen seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

Opvallend was dat er weinig homo-negativiteit is bij Spirit, maar hetero wel duidelijk de norm is. We vinden het bijvoorbeeld wel normaal om over je heteroseksuele ervaringen te praten maar niet over je homo- of biseksuele ervaringen.

Wat als je wordt gepest?


Niet alles is even duidelijk binnen Spirit. Klarina: ‘Uit het onderzoek kwam naar voren dat niet iedereen weet bij wie je terecht kunt als je gepest of gediscrimineerd wordt. Informatie hierover willen we beter verspreiden. Dit is noodzakelijk voor een gezonde organisatie waarin iedereen zich welkom voelt.’

Keurmerk de Roze Loper voor Spirit!


Klarina zet zich graag in zodat Spirit een veilige en prettige organisatie is voor alle medewerkers, jongeren en gezinnen. Spirit gaat graag een stap verder en wil in 2018, als eerste jeugdhulporganisatie het keurmerk Roze Loper  ontvangen. Klarina: ‘De Roze Loper heeft de Tolerantiescan ontwikkeld waarmee ze tolerantie ten opzichte van LHBT binnen zorginstellingen kunnen meten. Natuurlijk willen wij dit keurmerk ontvangen, en zo sociale acceptatie van LHBT-jongeren en Spirit-collega’s bevorderen.’

De Tolerantiescan van de Roze Loper meet de volgende pijlers:

  • respect en openheid
  • waarborging van privacy
  • aandacht en training in omgaan met seksuele diversiteit
  • gelijke behandeling van partners
  • zorgvuldigheid in de omgang met seksuele diversiteit

We zetten ons volop in om het bewustzijn binnen Spirit rond LHBT te verhogen. We houden je graag op de hoogte van de ontwikkelingen rondom LHBT en de Roze Loper, dus houd de nieuwsbrief van Spirit in de gaten!

Jongeren met LHBT-vragen kunnen terecht bij Qpido: www.qpido.nl of bij hun eigen hulpverlener, groepswerker of jeugdmaatschappelijk werker.

Dit nieuwsbericht delen: