22 maart 2017

Een column van Mariënne Verhoef, bestuurder bij Spirit, over samenwerken:

‘De verkiezingen zijn geweest en de volgende vraag is: wie met wie? Veel varianten lijken er niet te zijn en dat beseft iedereen. Partijleiders staan op om te zeggen dat ze de breed uitgemeten verschillen moeten overbruggen voor het landsbelang. Mooie woorden, maar hoe zal dat gaan? De samenwerking van VVD en PvdA heeft uitgewezen dat er één winnaar en één verliezer is. Dat helpt niet om met vertrouwen te gaan samenwerken.

Want ja; samenwerken moet, én samenwerken is moeilijk.

Verschillen als voedingsbodem
Samenwerking is meer succesvol als partijen en personen die samenwerken van elkaar verschillen en iets kennen en kunnen wat de ander niet heeft. Verschillen als voedingsbodem voor samenwerking: wat hebben anderen jou als afwijkend en aanvullend perspectief te bieden?

Dag in dag uit proberen ook wij samen te werken. Met de gezinnen en de jongeren, met hulpverleners van andere organisaties, met docenten en leraren, met ambtenaren, met de woningbouw. Ook dan gaat het er om elkaar te verstaan en verschillen te overbruggen. Samen tot iets beters te komen en niet alleen maar botje bij botje te leggen.

Elkaar kunnen vinden
Als ik de partijprogramma’s naast elkaar leg, dan gaat het er geweldig uitzien voor veel gezinnen en jongeren: kinderen blijven thuis wonen, er wordt sneller, eerder en beter gescreend, jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg zijn goed verbonden – idem voor het sociaal en medisch domein, de administratieve lasten gaan omlaag, de grens 18-/18+ wordt geslecht. En er komt goede samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen, voorschoolse educatie en jeugdhulp.

Dat is mooi, maar het begint bij een visie waarin we elkaar kunnen vinden: geen uitsluiting van kinderen, geen uitsluiting van groepen mensen door armoede, schulden, etniciteit, seksualiteit en geloof. Een samenleving waar plek is voor alle jongeren, en waar we beseffen dat investeren in alle kinderen en jongeren een samenleving is die zich voorbereidt op de toekomst.

Taaie vraagstukken oplossen
Onze organisaties zijn daarbij geen doel, maar een middel, zoals Rutte aangaf over zijn partij: VVD is geen doel, maar een middel. Allemaal doen we iedere dag weer ons stinkende best om ons eigen werk goed te doen, maar ook om heel goed samen te werken. Zowel de politiek als de overheidsinstellingen en de verschillende jeugdhulpaanbieders staan met elkaar voor de opgave om de taaie vraagstukken op te lossen. Asielzoekers een plek geven, zorgen dat inwoners écht eigenaarschap hebben over hun leven en omgeving, de zorg menselijk houden zonder dat de kosten al te veel stijgen, om maar een paar voorbeelden te noemen.

Meerdere wegen naar Rome
Ontken spanningen niet, zie ze onder ogen en zoek naar een goede wisselwerking. Neem de tijd om stil te staan bij moeilijke dilemma’s; kiezen voor één van beide zijden gaat vaak sneller, maar een combinatie brengt je verder. Dé oplossing bestaat niet, of je het nu hebt over maatschappelijke belangen of over gezinnen, het gaat om te zoeken naar de (tijdelijke) balans en er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden.

Met deze uitkomst van de verkiezingen en het heerlijke voorjaar op komst, hoop ik dat het ons op alle niveaus lukt om goed samen te werken en onze verschillen te benutten.’

Mariënne Verhoef
Mariënne Verhoef over samenwerking: ‘Wat hebben anderen jou als afwijkend en aanvullend perspectief te bieden?’
Dit nieuwsbericht delen: