27 maart 2017

In november en december zijn drie jongeren in de Koppeling opgeleid tot jongereninspecteur. Zij hebben interviews afgenomen bij andere jongeren die op de Koppeling verblijven om het leefklimaat te inspecteren en een verbeterplan te schrijven. De uitkomsten zijn gepresenteerd aan medewerkers en ouders bij de Koppeling. Alle drie hebben ze een diploma tot jongereninspecteur gekregen.

Leerproces voor jongereninspectie


Natuurlijk, uiteindelijk draait het om de aanbevelingen voor verbeteringen. Maar het proces ernaartoe is ook meer dan leerzaam. ‘Het is echt iets van hún, zegt Floor van der Linden, medewerker Vrije Tijd en Vorming bij de Koppeling. ‘Wij begeleiden en ondersteunen ze, leren interviewtechnieken en geven de opdrachten mee. Maar inhoudelijk hebben wij nergens invloed op.’ De jongeren leren zélf plannen, bedenken vragen, nemen interviews af, verwerken de resultaten en presenteren die vervolgens zélf: allemaal vaardigheden die later van pas kunnen komen. De onderlinge drive verschilt soms. Zo neemt de een nét even wat meer interviews af dan de ander. Maar waar de jongeren in het begin vooral afkomen op heerlijk avondeten (lees: Kentucky), krijgen ze steeds meer de inspectie-smaak te pakken.

Positief leefklimaat


Het onderzoek is gebaseerd op de vier pijlers van het positief leefklimaat: groei, sfeer, ondersteuning en structuur.  Aan het onderzoek hebben acht jongens en drie meisjes deelgenomen. De presentatie van de uitkomsten is door één jongen gedaan, en dat ging supergoed volgens Floor. ‘Er zijn interessante bevindingen gedaan en de belevingswereld van de jongeren is inzichtelijker gemaakt.’ Jongeren willen bijvoorbeeld graag meer duidelijkheid over de regels; waarom mag de een meer of minder dan de ander? Ook persoonlijke aandacht is belangrijk: jongeren zouden graag meer en sneller ondersteuning willen krijgen door meer individuele aandacht. Een greep uit de overige aanbevelingen die zijn gedaan:

  • Jongeren willen graag meer gesprekken met begeleiding, ook als ze hier zelf niet om vragen
  • Jongeren willen meer hulp bij het contact met hun ouders
  • Jongeren vinden dat iedereen zich aan de regels moeten houden; niet alleen jongeren maar ook medewerkers.
  • Jongeren zouden graag meer spullen op de groep willen zoals een tv of Playstation en daarnaast meer kleur op de muur
  • De meerderheid van de jongeren denken geen invloed te hebben op de regels, alleen wanneer ze in de Jongerenraad zitten. Jongeren willen meer invloed hebben op de regels.

En nu: actie!


De inspecteurs hebben samen met Floor de aanbevelingen met de directie van de Koppeling besproken. In een open gesprek heeft Liesbeth Postma, directie de Koppeling, uitgelegd dat sommige aanbevelingen simpeler op te lossen zijn dan andere. Elke jongere is bijvoorbeeld weer anders, dus er worden vaak op maat regels bedacht. Waar de een wel een telefoon op zijn kamer mag, is dat voor de ander op dat moment niet wenselijk.

De jongereninspecteurs hebben met de aanbevelingen helder aangegeven hoe zij graag zouden wíllen hoe het is. Floor: ‘We gaan nu met elkaar kijken hoe we de aanbevelingen écht concreet in de praktijk kunnen uitwerken.’

Dit nieuwsbericht delen: