8 februari 2017

Élke jongere een JIM: een steunfiguur uit de directe omgeving van de jongere. JIM is er, en gaat niet meer weg. Want of je het nou wilt of niet, elke hulpverlener krijgt met de toenemende invloed van het informele netwerk te maken, en zal daar een positie in moeten nemen. Hopelijk is over een aantal jaar JIM ‘gemeengoed’ geworden.

Geen uithuisplaatsing

Hoe kun je aanhoudende conflicten thuis doorbreken, om te voorkomen dat een jongen of meisje uit huis moet? Als ouders en hulpverleners geen invloed meer hebben; wie uit de omgeving heeft dat dan nog wel? ‘JIM’ biedt uitkomst: ‘Jouw Ingebrachte Mentor’ – iemand uit de vertrouwde omgeving van de jongere die hij of zij zélf kiest. Een tante bijvoorbeeld, een buurman of een sportleraar. ‘Een soort erebaantje voor volwassenen’, zegt Suzanne de Ruig, projectleider JIM.

Geen JIM meer nodig

Voor hulpverleners is het in de praktijk vaak nog zoeken naar hun rol en inzet van hun expertise ten opzichte van een JIM. Het vraagt om loslaten, maar ook om op de juiste momenten te ondersteunen.

Op dit moment is de JIM-aanpak nog nodig om jongeren, gezinnen en hulpverleners het belang van informele netwerk te laten inzien. Tóch is de ultieme droom van Suzanne dat over een aantal jaar JIM ‘gemeengoed’ is geworden. ‘Hulpverleners moeten een switch maken en inzien dat zij onderdeel zijn van een bepaald systeem, een netwerk rond het gezin. Hun belangrijkste taak is verbinding zoeken met wat er al in de omgeving van het gezin en de jongere is. Het gaat er dus niet meer om hoe deskundig de hulpverlener is, maar hoe de hulpverlener het beste uit mensen kan halen’, vertelt Suzanne. Dat is niet altijd makkelijk en het vereist lef. Je moet het aankunnen om de deskundigenrol los te laten. Suzanne: ‘Maar kun je die switch maken, dan zie je dat in informele netwerken allerlei deskundigen zitten!’

Breed inzetten

Suzanne maakt inmiddels met een aantal medewerkers bij Spirit concrete plannen hoe zij met JIM kunnen werken. Bij zwerfjongeren, de Supportgroep, Samen Anders en de Koppeling is een start gemaakt. Ze zorgt er daarnaast voor dat JIM breder wordt ingezet dan alleen bij uithuisplaatsingen en kinderen die met jeugdhulpverlening te maken hebben. Namens de JIM Stichting geeft ze in het hele land bij jeugdzorginstellingen – en enkele wijkteams – training in de JIM-aanpak. Dat doet ze nu ook bij Spirit. Verder geeft ze af en toe lezingen op Hogescholen. Suzanne: ‘Ik hoop dat de visie achter de JIM-aanpak een onderwijsmodule kan worden.’

Stichting JIM

Vanaf 1 november 2016 is stichting JIM een feit. Suzanne heeft samen met Levi van Dam deze stichting opgezet. Het doel van de stichting is om voor iedere jongere in Nederland een steunfiguur in de eigen omgeving te realiseren. Met de JIM-aanpak worden jongeren beter geholpen, de effectiviteit van de jeugdzorg stijgt en de kosten dalen.

Meer informatie

Wil je persoonlijk met JIM in gesprek? Neem contact op met initiatiefnemers en oprichters stichting JIM:
– Suzanne de Ruig: suzanne@jimwerkt.nl, 06 – 53 82 33 51
– Levi van Dam: levi@jimwerkt.nl, 06 – 53 82 30 13

Suzanne de Ruig gunt élke jongere een JIM
Dit nieuwsbericht delen: