16 februari 2017

Het boek ‘Veranderen van maatschappelijke organisaties’ is vorige week verschenen onder redactie van Jaap Boonstra. In dit boek hebben experts op het gebied van verandermanagement en ervaringsdeskundigen hun krachten gebundeld om tot een nieuw model voor veranderen in maatschappelijke organisaties te komen.

Spelplezier beleven aan vernieuwde jeugdzorg

Spirit heeft bijgedragen aan dit boek met het hoofdstuk ‘Spirit: spelplezier beleven aan vernieuwde jeugdzorg’. De intro van dit hoofdstuk:

‘De organisatie wist zich in zes jaar tijd van een sterk hiërarchische organisatie te transformeren naar een zelfsturende wendbare organisatie die snel inspeelt op de veranderende maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen in de jeugdhulp. In dit hoofdstuk vertellen we het verhaal van die transformatie. Daarbij geven we aandacht aan veranderen als spel waarbij iedereen is uitgenodigd om mee te doen. Na een korte uiteenzetting van de context en de ambitie van de verandering gaan we vooral in op het realiseren van de verandering en wat daarbij komt kijken. We verhelderen hoe in een leer‑ en ontwikkelproces de richting van de verandering steeds duidelijker wordt. We beschrijven de rollen in het veranderproces van professionals, managers, stafspecialisten, de Ondernemingsraad, de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. De meeste aandacht gaat uit naar de gehanteerde spelvormen en interventies en hoe is omgegaan met gevoelens van onzekerheid. We besluiten het hoofdstuk met de voortgang die is geboekt, de resultaten die zijn behaald en het plezier dat daaraan wordt beleefd.’

Aan dit hoofdstuk werkten mee: Mariënne Verhoef, Henrieke van Diermen en Ilse van der Mierden.

Bestel hier het boek ‘Veranderen van maatschappelijke organisaties’.

Het boek van Jaap Boonstra: Veranderen van maatschappelijke organisaties
Het boek van Jaap Boonstra. Waarin het hoofdstuk: ‘Spirit: spelplezier beleven aan vernieuwde jeugdzorg’.
Dit nieuwsbericht delen: