8 februari 2017

‘Ik vind het belangrijk dat jongeren die bijvoorbeeld opgroeien in een migrantengezin en daardoor worden blootgesteld aan risico’s, toch krijgen wat ze verdienen. Het druist in tegen mijn rechtvaardigheidsgevoel dat ze 10-0 achter staan. Dat wil ik veranderen’, zegt Mechteld Bontes, beleidsmedewerker Jeugd & Veiligheid.

Liever zorg dan straf

Mechteld werkt negen jaar bij Spirit. Ze is bevlogen en zet zich altijd voor 100% in voor de jongeren. Vóór Spirit werkte Mechteld als Ketenunitsecretaris voor het Openbaar Ministerie bij de Ketenunits, waar ze zorg en straf combineerden in de afdoening van jeugdzaken. Ze brachten adviezen uit aan de officier of deden simpele zaken zelf af. Haar affiniteit met de pedagogische ‘afdoening’ was vele malen sterker dan die van het opleggen van straf. Daarom besloot ze de overstap naar Spirit te maken.

Onttrekken aan risico’s

Het was logisch dat Mechteld met haar achtergrond als jurist en pedagoog bij Jeugd & Veiligheid bij Spirit terechtkwam. Waarom wilde ze dit zo graag? Mechteld: ‘Ik zie dat deze jongeren vaak belanden in de criminaliteit vanwege risico’s, criminogene factoren waar menig hulpverlener nooit mee te maken heeft gehad. Omstandigheden in gezinssituaties of buurt, discriminatie en stigmatisering waardoor zij met 10-0 achter staan. Mijn droom is dat ik deze jongeren kan helpen om hen samen met anderen te versterken om zich te onttrekken aan deze risico’s, bijvoorbeeld door andere personen aan hun leven toe te voegen.’

Er echt zijn

Om goede hulp te verlenen vindt Mechteld dat je er écht moet zijn, op positieve en negatieve momenten in iemands leven. Niet oordelen, meebewegen, verbazen, trots zijn, verdrietig of teleurgesteld zijn, verantwoordelijkheid nemen, soms extra hard rennen… en soms laten gebeuren.

Mechteld heeft dromen zien uitkomen. Mechteld: ‘Hulpverleners bij Spirit werken elke dag keihard om jongeren en gezinnen nieuwe kansen te bieden, ik heb hard gewerkt om dit te faciliteren. Dat is bijvoorbeeld gelukt bij Iskander, hij is nu ‘supporter’ voor Spirit Support. Hij is ooit bij ons in begeleiding geweest en is nu beschikbaar als ervaringsdeskundige supporter voor jongeren, als een maatje. Tof!’

Lespakket preventie High Impact crimes

Spirit doet veel om ervoor te zorgen dat de dromen van de jongeren uitkomen. Mechteld: ‘De mogelijkheden op het gebied van sport en cultuur, verbinding aan supporters, het bieden van werk, zijn belangrijke middelen om dromen uit te laten komen. Maar indirect natuurlijk ook alles op het gebied van preventie, waarmee we voorkomen dat jongeren verder afglijden of het thuis niet redden.’

Vol trots vertelt Mechteld dan ook over het nieuwe lespakket High Impact crimes. Medewerkers bij Jeugd & Veiligheid hebben dit lespakket ontwikkeld voor het vmbo en mbo, gericht op preventie van High Impact crimes; misdaden met grote impact op de samenleving, zoals straatroof, woninginbraak, afpersing.

Mechteld: ‘In deze lessen worden jongeren zich bewust van het feit dat zij zelf ook slachtoffer kunnen worden van een straatroof en leren hen wat ze kunnen doen om dit te voorkomen. En we denken met ze na over hoe je onder druk van de groep in een situatie terecht kunt komen waarin je ineens meedoet met dingen die wettelijk niet mogen en misschien wel helemaal indruisen tegen je eigen normen en waarden. Wat doe je dan? Met het lespakket willen we ervoor zorgen dat jongeren de juiste keuzes maken en hun eigen dromen kunnen blijven verwezenlijken!’

Mechteld Bontes droomt van gelijke kansen voor iedereen
Dit nieuwsbericht delen: