18 januari 2017

Thuis opgroeien. Dat gun je ieder kind. In de transitie jeugdhulp is het een belangrijk speerpunt, net als het krijgen van de benodigde hulp in een vertrouwde omgeving. Daarbij moet het voor het gezin niet uitmaken of zij problemen ervaren in de opvoeding, psychiatrie, verslaving of als gevolg van een licht verstandelijke beperking. Begin 2016 zijn daarom Spirit, de Bascule, Arkin en Lijn 5 gestart met InVerbinding.

InVerbinding met de JIMaanpak

InVerbinding is een intersectoraal programma waarin we gezinnen thuis helpen, in plaats van residentieel. Dit doet een ambulant team, zij voorkomen de uithuisplaatsing en verkorten de duur van een residentiele behandeling. Dit doen zij in nauwe samenwerking met een residentiële behandellocatie. Zij werken vanuit de JIMaanpak, met als vertrekpunt dat professionals en gezin samenwerken met een ‘Jouw Ingebrachte Mentor’ (JIM), die de jongere zélf kiest. Dit is iemand uit de omgeving van het gezin en het is iemand die de jongere vertrouwt. De jongere vraagt zelf aan zijn of haar JIM om mee te denken in het voorkomen van een uithuisplaatsing.

Lidewij Roes is orthopedagoog/systeemtherapeut en kwartiermaker van InVerbinding: ‘Het werken met de JIMaanpak zorgt er voor dat je de focus op het gezin en hun omgeving houdt. Hierdoor zoeken we echt naar oplossingen vanuit het gezin en belangrijke mensen uit hun omgeving. Het is mooi om te zien welke creativiteit en veerkracht er in deze gezinnen aanwezig is, als je met hen zoekt naar wat er wel kan in samenwerking met hun sociaal netwerk.’

Uitbreiding en onderzoek

De resultaten zijn succesvol. In 2017 gaan we door met InVerbinding en we kijken naar uitbreiding. Elgithe Bos, directeur Specialistische Jeugdhulp bij Spirit: ‘We willen dat kinderen thuis en in hun eigen omgeving opgroeien, en dat kinderen minder uithuisgeplaatst hoeven te worden. Met InVerbinding zien we dat dit echt mogelijk is: in ruim 85 procent van de situaties is de uithuisplaatsing afgewend of konden we een uithuisplaatsing ombouwen naar een behandeling thuis. Dat is fantastisch voor deze jongeren, hun ouders en de mensen uit hun omgeving die hieraan meewerken. In 2017 onderzoeken we daarom op welke andere plekken de JIMaanpak ook toegepast kan worden bijvoorbeeld in de pleegzorg, crisishulp en bij de aanmelding.’

Wetenschappelijk onderzoek naar de JIMaanpak bij InVerbinding is sinds januari 2017 gestart. Gezinnen wordt gevraagd om vragenlijsten in te vullen over de aanwezige problemen, hun veerkracht en de positieve dingen die zij ervaren. Professor forensische orthopedagogiek Geert Jan Stams: ‘Met dit onderzoek hopen we zicht te krijgen op de werkzame factoren van deze nieuwe aanpak. De resultaten van deze pilot en de eerste onderzoeksresultaten bij Youke zijn hoopgevend, daarom moeten we nu beter onderzoeken wat er werkt voor wie, zodat we dat zorgvuldig kunnen toepassen’.

Volg een workshop!

Op 9 februari 2017 geven Lidewij Roes en Levi van Dam een workshop over InVerbinding tijdens de NEJA conferentie.

Meer informatie

Het onderzoek naar de JIMaanpak bij Spirit en collega’s wordt mogelijk gemaakt door Spirit en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Prof. Geert Jan Stams en prof. Micha de Winter begeleiden het onderzoek. Meer informatie over het onderzoek kun je opvragen bij Levi van Dam (onderzoeker): levi@jimwerkt.nl.

Dit nieuwsbericht delen: