26 januari 2017

Op 12 januari 2017 was de boekpresentatie van ‘Gevoel is explosief materiaal’, geschreven door Erik Jongman en Karin Schaafsma. Het boek vertelt wat een ambulante behandeling van jonge veelplegers in de praktijk behelst. Het vraagt een langdurige, intensieve behandeling en begeleiding (meestal in combinatie met straf) om hen te bewegen het criminele pad te verlaten en een andere toekomst op te bouwen. De reikwijdte van dit boek is echter niet beperkt tot alleen de ‘zware jongens’. Elementen en inzichten van de beschreven werkwijze zijn in verdunde vorm ook bruikbaar voor lichtere doelgroepen. Het is geschreven voor professionals die te maken hebben met jonge veelplegers. Het is een boek dat de lezer binnentrekt in de ‘binnenwereld’ van de jongens en jonge mannen over wie het gaat, de rol van de behandelaar tot leven laat komen en zo zichtbaar maakt wat ‘behandelen’ in wezen is.

Erik Jonkman is GZ-psycholoog/psychotherapeut en werkt bij de Bascule en Spirit (de Koppeling). Hij heeft jarenlange ervaring met ambulante behandeling van deze jongens. Zijn praktijkverhalen en zijn werkwijze worden in dit boek verteld. Het boek bevat ook een aantal geschreven portretten van een veelpleger, een politieman, een IFA-begeleider van Spirit en een vrouwelijke behandelaar.

Gratis download

Het boek ‘Gevoel is explosief materiaal’ kwam tot stand in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Aanleiding was een congres in 2014 waarin Erik Jongman aandacht besteedde aan jeugdige veelplegers en hun worsteling te stoppen met hun criminele carrière.

Het boek is gratis te downloaden via rijksoverheid.nl en dsp-groep.nl.

Dit nieuwsbericht delen: