19 december 2016

Amsterdam telt veel jongeren die uitvallen, of dreigen uit te vallen, uit school of bij werkgevers. Dat geldt ook voor jongeren bij Spirit. Daarom bieden we uitgevallen jongeren, en dreigende uitvallers, een perspectief op zinvol en duurzaam werk, samen met HVO-Querido, Geja werkprojecten, ROC Top, Nuon, Randstad beveiliging en Stichting StreetCorner Work. Door de samenwerking binnen Talent voor Amsterdam (TvA) kunnen we deze jongeren een gecombineerd aanbod doen met: stages, werk, onderwijs, wonen én coaching. De eerste jongeren zijn al geplaatst bij werkgevers. De projectleider is Frank Köster van ICS-Advies.

Wie komen er in aanmerking?

In aanmerking komen jongeren van 18 tot 27 jaar met meervoudige problematiek die gemotiveerd zijn om een TvA-traject te volgen. Het gaat om jongeren:

 • die dreigen uit te vallen van school: VMBO / VSO / Entree-opleiding / MBO/ PRO.
 • die dreigen uit te vallen bij werk en daardoor werkloos worden.
 • met (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Dat zijn jongeren die al werkloos zijn, maar ook de   statushouders. Ze worden door de partners begeleid.
 • jongeren die direct vanuit school begeleid worden naar duurzame banen.

Wat bieden we?

 • Voor het werk: we motiveren, bereiden ze voor op werk en/of laten ze stage lopen.
 • Naar het werk: we matchen de jongeren met een werkgever, bieden sociale coaching en  maken samen met de jongere een ontwikkelplan.
 • Op het werk: we zorgen voor een korte lijn tussen coach/(persoonlijk) begeleider en  werkgever, een leermeester bij de werkgever coacht de jongere, leermeesters krijgen  ondersteuning van Spirit Werkt hierbij.
 • Na het werk: nazorg van een coach, (persoonlijk) begeleider, continuïteit in het werkaanbod.

Doelen Talent voor Amsterdam

 • succesvolle matching en instroom van deelnemers bij werkgevers
 • pilot 20 plaatsen, opschalen naar ongeveer 80 plaatsen per jaar
 • werkgevers ontzorgen, beheersing uitvalrisico’s (Social Return)
 • continuïteit in het aanbod van zinvol en duurzaam werk in diverse sectoren
 • zelfredzaamheid van deelnemers vergroten; uitkeringsafhankelijkheid stoppen
 • sociale- en economische participatie van deelnemers versterken
 • duurzaam samenwerkingsverband (profit /non-profit); uitbreiding met partners
 • Talent voor Amsterdam als een beweging:  continuïteit en duurzaamhied boven incidenteel gewin en tijdelijke plaatsingen

Meer informatie?

Wil je meer informatie of begeleid je een jongere die in aanmerking komt of wil komen, neem contact op met Clemens Post: 06 – 21 59 82 87 / c.post@spirit.nl.

Dit nieuwsbericht delen: