19 december 2016

spirit-werkt

Spirit Werkt ‘matcht’ jongeren aan de juiste leerwerk-plekken of stages. Daarmee vergroten zij hun werknemersvaardigheden en vinden een betere aansluiting met de arbeidsmarkt. Het team van Spirit Werkt verbindt, bemiddelt, regelt en stemt af. Ze bieden begeleiding op maat voor jongeren, werkgevers en het onderwijs. Ze hebben een netwerk van diverse partners en maatschappelijk betrokken ondernemers die willen investeren in jongeren die een extra zetje richting een diploma of werk goed kunnen gebruiken. Clemens Post en Michiel Van der Steen zijn projectleiders van Spirit Werkt. Zij vertellen over een aantal duurzame ontwikkelingen bij Spirit Werkt.

Social Return On Investment

Eén van die ontwikkelingen is Social Return On Investment (SROI). Als uitvoerder van gemeentelijke opdrachten, is Spirit sinds 2015 verplicht om SROI-activiteiten uit te voeren. Een voorbeeld van SROI is  Talent voor Amsterdam. Spirit ziet deze verplichting als een ketenverantwoordelijkheid en vraagt leveranciers om een bepaald percentage van  de geleverde dienst te investeren in de jongeren van Spirit. Dit kan door middel van het aanbieden van stageplekken, banen, opleiding of een tegendienst. Er zijn al mooie projecten uit voortgevloeid. Zo geeft Pro-Active ICT jongeren van Back on Track een kijkje in hun bedrijf als onderdeel van hun beroepsoriëntatie. Michiel: ‘Ook Schilderbedrijf Gasseling reageerde enthousiast en biedt leerplekken aan voor onze jongeren. Daarnaast heeft Gasseling één van de panden van de AMV’ers (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) geschilderd. Clemens: ‘Je helpt de jongeren en vergroot de betrokkenheid van de leveranciers.’

Uitbreiding van de Pits Keuken

Een al langer lopend project is De Pits Keuken; een lunchroom en cateringbedrijf gevestigd in het Amsterdamse Pand Zuid. Het biedt stageplaatsen en leerwerkplekken voor jongeren die net dat beetje meer zorg en aandacht nodig hebben. Jongeren kunnen onder begeleiding van een erkend leermeester het horeca vak leren maar voornamelijk werknemersvaardigheden opdoen. Door de extra begeleiding halen de jongeren vaak hun doelen en is er een hoog slagingspercentage. Michiel: ‘Er is veel behoefte aan begeleide leerplekken, Spirit Werkt heeft dan ook de ambitie om een tweede Pits Keuken te openen.’

De Pits Refurbishment is van start

Naast horeca wil Spirit ook in de retail, installatietechniek en logistiek dit aanbod doen. Dit is de aanleiding geweest voor de opzet van ‘De Pits Refurbishment’. De eerste jongeren zijn al ingestroomd. ‘Onder begeleiding van een werkmeester worden tweedehands computers opgeknapt voor de verkoop. De jongeren controleren de goederen, voorzien de producten van een update en maken ze klaar voor hergebruik. De activiteiten sluiten aan bij het gevolgde onderwijs en het ontwikkelen van werknemersvaardigheden’, vertelt Michiel. Een onderdeel van De Pits Refurbishment is MediaPoints, gevestigd in Rataplan Kringloop. Bij MediaPoints worden de opgeknapte computers verkocht door jongeren van mbo-onderwijs ROC TOP en stagiaires geplaatst vanuit de gemeente.

Een duurzame arbeidsmarkt

Opleidingsfonds OOM (opleiding ontwikkeling metaalbewerking) is in contact gekomen met Spirit Werkt. Clemens: ‘Er is een uitval van 40 tot 50 procent van BBL-opleidingen van niveau 3 en 4 binnen de metaaltechniek. Met onze inzet willen wij uitval voorkomen.’ Vanuit Spirit Werkt worden de jongeren geholpen met het vinden en behouden van hun stage en uitzicht op een baan. Voornamelijk gericht op de lange termijn. Clemens: ‘Wij willen een duurzame arbeidsmarkt creëren, zodat de jongeren er misschien wel tot hun pensioen kunnen blijven werken.’ Het OOM wil deze pilot starten in de regio groot Amsterdam en uiteindelijk landelijk uitbreiden.

Jobcoach

Clemens en Michiel hebben heel wat ambities. Zelf werken ze ook aan hun persoonlijke ontwikkeling. In 2017 willen ze officieel erkend Jobcoach worden. Michiel: ‘Dan zijn we voor financiering niet alleen afhankelijk van Spirit en kunnen we door middel van jobcoachtrajecten een specifieke groep jongeren ook zelf blijven coachen wanneer we ze plaatsen bij een werkgever.’

Meer weten over Spirit Werkt?

Dit nieuwsbericht delen: