16 december 2016

Op 7 december 2016 is de oproep van 50 organisaties, advocaten en academici overhandigd aan de minister van Veiligheid en Justitie. Ook Spirit heeft deze oproep ondertekend. In het bijzijn van vele ondertekenaars en belangstellenden heeft Frank Noteboom van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel, namens Defence for Children/ECPAT, UNICEF Nederland en alle ondertekenaars de minister opgeroepen om nog vóór de verkiezingen te komen met een plan ter bescherming van buitenlandse kinderen tegen mensenhandel. De minister gaf aan de oproep waardevol te vinden en deze mee te nemen in het bepalen van zijn nieuwe speerpunten in de aanpak van mensenhandel.

De overhandiging vond plaats in Nieuwspoort. Noteboom spoorde namens de coalitie de minister aan ‘om niet weg te kijken en er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat ook deze kinderen weer kind kunnen zijn’. Hij gaf aan dat de weeffout van 2011 rechtgezet moet worden, oftewel dat de aanpak die voor Nederlandse kinderen ter bescherming tegen mensenhandelaren uitgebreid moet worden met de bescherming van buitenlandse kinderen, nog voor de verkiezingen. Daarop aansluitend schetste Rob Kelder, zorgcoördinator van Fier, hoe minderjarige slachtoffers nu verstrikt raken in voor hen onbegrijpelijke verblijfsprocedures. Voordat de oproep daadwerkelijk overhandigd werd, vertelde J. haar indrukwekkende verhaal waarin zij beschreef wat haar overkomen is en zij de minister op het hart drukte de bescherming in Nederland te verbeteren.

De minister nam daarop de oproep in ontvangst onder toeziend oog van ongeveer 30 ondertekenaars en belangstellenden. De minister gaf in zijn reactie aan dat de oproep op een juist moment komt. De Taskforce mensenhandel gaat een nieuwe termijn in, een aantal programma’s zoals de pilot kinderuitbuiting Roma, Oceans 13 en de Rijksbrede aanpak binnenlandse mensenhandel lopen af. De minister zal zich in de komende tijd gaan beraden op nieuwe speerpunten in de strijd tegen mensenhandel. Deze oproep neemt hij mee in de ontwikkeling van een nieuwe mensenhandel strategie. Hij liet doorschemeren dat de bescherming van kinderen hoog op zijn lijst staat. Noteboom: ‘Gesproken kan worden van een succesvolle aanbieding, hetgeen niet had gekund zonder de brede steun van alle ondertekenaars. We mogen nu niet loslaten en zullen de minister de aankomende tijd nauwlettend in de gaten houden hoe hij deze oproep concreet verwerkt, zodat de bescherming van buitenlandse, minderjarige slachtoffers echt concreet wordt verbeterd’.

Dit nieuwsbericht delen: