19 december 2016
Foto van de ingang van de Koppeling
De Bedoeling van de Koppeling is gericht op groei

Sam (15) spijbelt veel, blowt en er zijn zorgen over zijn vriendenkring. Zijn ouders hebben geen controle over hem. Sam weigert mee te werken aan de hulpverlening. Hij wordt geplaatst in de Koppeling. Bedoeling is dat hij binnen drie maanden een betere relatie met zijn ouders heeft, weer thuis woont, naar school gaat, aan zijn verslaving werkt en open is over zijn vrienden.

De Koppeling is samen met de Garage2020 op zoek naar alternatieven voor de JeugdzorgPlus. ‘Zo wordt er steeds meer gebruik gemaakt van de Voorwaardelijke Machtiging om te voorkomen dat jongeren in de JeugdzorgPlus terecht komen of om verblijf in geslotenheid te kunnen verkorten’, zegt Frederique Coelman, directeur van de Koppeling.

Voor kinderen zoals Sam is er bijvoorbeeld de methodiek ‘Samen Krachtig Thuis’: een kort verblijf in de Koppeling wordt gebruikt als systeemgerichte interventie om daarna weer terug naar huis te gaan. De jongere en het gezin profiteren kort van de geslotenheid en veiligheid die de Koppeling biedt. De gezinstherapie begint meteen: er wordt gewerkt aan een nieuwe start in de thuissituatie. Verder wordt er in 2017 steeds meer gewerkt met een JIM* voor kinderen in de Koppeling. Deze methodiek is sterk gericht op het inzetten van het netwerk, en kan gesloten verblijf in de Koppeling verkorten.

Terug naar ‘de Bedoeling’

In de zoektocht naar alternatieven voor de JeugdzorgPlus zijn er twee inspiratiebijeenkomsten georganiseerd. Medewerkers en directie zijn met elkaar in gesprek gegaan over de Bedoeling van de Koppeling, omdat dit veel houvast geeft in het werk van alledag en richting geeft aan het handelen.

Frederique: ‘Het actief op zoek gaan naar de achterliggende bedoeling van wat we doen, helpt om ineffectief gedrag of ineffectieve aspecten van het administratieve system op te sporen en te benoemen, en daarvoor in de plaats andere, effectievere wegen te ontdekken.’

Het administratieve systeem bestaat uit afspraken over hoe je zou moeten werken, zoals protocollen, procedures, beleid, instructies en formats. Het is waardevol om de vraag ‘Wat was ook alweer de bedoeling?’ te stellen op momenten waarop je als hulpverlener intuitief aanvoelt dat er iets niet klopt. ‘We zoeken naar een waardegedreven bedoeling, een uitnodigend perspectief. Het gaat dan ook over je onderdeel voelen van een groter geheel om samen te werken aan echt goede zorg en elkaar daarin te steunen. ‘De Bedoeling’ als uitnodigend perspectief is dan de gedeelde drive erachter, die maakt dat we meer kunnen en meer willen bijdragen’, vertelt Frederique.

Gericht op groei

Uit deze bijeenkomsten is naar voren gekomen dat de Bedoeling van de Koppeling gericht is op groei. Dat jongeren en gezinnen weer kunnen groeien, zelfs in een context die daar haaks op lijkt te staan. Deze Bedoeling is leidend in het handelen van alle medewerkers bij de Koppeling, en maakt onderdeel uit van de zoektocht naar alternatieven voor de JeugdzorgPlus.

* Jouw Ingebrachte Mentor

Lees ook: Hoe kan virtual reality jongeren helpen?

Dit nieuwsbericht delen: