2 november 2016

Uit de voeten kunnen met het thema seksualiteit, hechting, oplossingsgericht werken of opgeleid worden in Video Home Training? Een leuke teamdag of betere samenwerking binnen je team? De trainers van de Spirit Academie verzorgen opleidingen, trainingen en workshops voor hulpverleners van Spirit en externe professionals. Individueel of in teamverband. Zo bevorderen ze de deskundigheid van hulpverleners, die bovendien op deze wijze kunnen voldoen aan de eisen voor beroepsregistratie.

Thema ‘hechting’

Spirit Academie heeft een aantal basistrainingen in hun aanbod, en ontwikkelen daarnaast trainingen en workshops naar behoefte. Een van de basistrainingen is ‘Inleiding in Hechting’. Voor veel hulpverleners is het thema ‘hechting’ belangrijk in hun begeleiding aan kinderen, jongeren, ouders of opvoeders. Het ministerie van VWS maakt veilige hechting zelfs tot speerpunt van beleid.

Spirit Academie verzorgt rond dit thema onder andere trainingen, casuïstiek, Video Interactie Begeleiding en Video Home Training. Trainer Janneke Vaessen: ‘De training start met een ervaringsoefening. Hulpverleners onderzoeken wat zij zelf aan gehechtheidservaringen hebben meegekregen of soms hebben gemist. Hun eigen ervaringen zijn namelijk heel bepalend in hoe zij met dit thema omgaan. Zij kijken door hun eigen ‘hechtingsbril’ naar het gedrag van kinderen, jongeren, ouders en verzorgers die zij begeleiden, en baseren hier hun verwachtingen op.’

Dat iedereen selectief waarneemt is voor geen enkele hulpverlener nieuw. Toch zien Janneke en haar collega’s dat deze reflectieoefening veel bewustwording oplevert: ‘Ze beseffen zich nog meer dat veel van de kinderen en jongeren binnen Spirit stabiliteit, sociale steun en aandacht hebben gemist. Vanuit deze empathie ontstaat er meer ruimte voor verbinding tijdens de begeleiding. De hulpverlener is beter in staat aan te sluiten en te zien en doen wat nodig is.’

‘Punten’ voor een training

Spirit Academie is een CEDEO-erkend opleidingsinstituut. Dit betekent dat trainingen meetellen in de opleidingsruimte van het SKJ-register. De basistrainingen zijn geaccrediteerd. Ook is de Spirit Academie erkend door het CRKBO. Hierdoor zijn de trainingen vrijgesteld van BTW-plicht. De trainingen worden verzorgd door vakkundige trainers in dienst van Spirit met verschillende achtergronden, ervaring en specialismen. Daarnaast werken ze samen met externe trainers en acteurs.

Interesse?

Bekijk wat mogelijk is bij Spirit Academie voor jou! Heb je een vraag? Wil je overleggen? Stuur een mail dan neemt Spirit Academie contact met je op!

Dit nieuwsbericht delen: