1 november 2016

Voor iedere jongere in Nederland een steunfiguur!

Vanaf 1 november 2016 is stichting JIM een feit. Het doel van de stichting is om voor iedere jongere in Nederland een steunfiguur in eigen omgeving te realiseren. Na ruim drie jaar pionieren met de innovatieve ‘JIMaanpak’ hebben Youké sterke jeugd en Spirit Jeugd & Opvoedhulp met JIM de voorbereidingen getroffen voor de oprichting. Fawzia Nasrullah, bestuurder Youké: ‘Onze ontwikkeling en resultaten met de JIMaanpak zijn positief. Het is dan ook stimulerend om te merken dat de aanpak nu landelijk als innovatie wordt gezien. Door de oprichting van deze stichting mogelijk te maken, stellen we de aanpak breed beschikbaar, met behoud van kwaliteit.’ In 2017 blijven Youké en Spirit de stichting steunen op strategisch, inhoudelijk en financieel vlak om tot een gezonde stichting te komen. Mariënne Verhoef, bestuurder Spirit: ‘De visie achter JIM en de uitwerking daarvan is een basis waar de Nederlandse jeugdhulp in de volle breedte van kan profiteren. Prachtig dat we nu een stichting hebben die dit ook mogelijk maakt.’

Sem (14) en zijn JIMvlog

In juni 2016 ontmoette staatssecretaris Martin van Rijn de veertienjarige Sem en zijn JIM – zijn tante Luus. Kijk hier nu de allereerste JIMvlog van Sem met een belangrijke boodschap. JIM is trots op Sem! Staatssecretaris Van Rijn brengt het initiatief van JIM graag onder de aandacht van gemeenten via de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). Van Rijn zei daarover: ‘Ik wil wel meehelpen en -denken om dat voor elkaar te krijgen. Want we zijn natuurlijk erg op zoek naar nieuwe en effectieve methoden voor het jeugdaanbod. Dit zou er één kunnen zijn.’ Kijk ook hoe Van Rijn de tweede kamer informeerde over zijn ontmoeting met Sem.

Meer zeggenschap door JIM

Het JIMavontuur komt nu in een stroomversnelling. JIM heeft een prachtige raad van toezicht met José Hendriksen (directeur Stimulansz) en Pieter Hilhorst (politicoloog en publicist). José zegt over JIM: ‘Mijn eerste kennismaking met JIM was direct raak. Ik was verkocht en wist: Hier gebeurt iets anders in de jeugdhulp! Prachtig om daar nu vanuit mijn rol een bijdrage aan te mogen leveren.’ Pieter legt uit waarom het ideaal van de JIM hem aanspreekt: ‘Het gaat om de emancipatie van jongeren. Door de JIMaanpak krijgen jongeren en hun informele mentor meer zeggenschap over de steun die ze nodig hebben om het leven weer in eigen hand te nemen. Ik zie het als mijn taak om te stimuleren dat bij alle activiteiten van de stichting dat ideaal de leidraad is.’

Gaaf om jongeren te zien opbloeien

De komende tijd ontwikkelt JIM verder: begonnen als alternatief voor uithuisplaatsing en inmiddels ook in het onderwijs, de bijstand, jeugdzorgplus en pleegzorg. Voor de brede verspreiding van deze nieuwe manier van denken en hulpverlenen, is JIM in gesprek met het ministerie van VWS. JIM neemt het initiatief tot gesprek over informeel mentorschap in Nederland en creëert hierdoor bewustwording: iedereen kan gevraagd worden door een jongere om voor hem of haar een steunfiguur te zijn in een moeilijke periode. Levi van Dam en Suzanne de Ruig over de oprichting van de stichting: ‘Het is gaaf om jongeren te zien opbloeien door het contact met hun JIM en bij ouders de opluchting te zien als zij zien dat het beter met hun zoon of dochter gaat. Prachtig dat we nu op deze manier het werken met JIM verder kunnen brengen met professionals en niet-professionals in Nederland.’

Volwaardige mededeskundige

Werk je in de zorg of het onderwijs en heb je interesse om als volwaardige mededeskundige samen te werken met gezinnen en de belangrijke mensen in hun omgeving? JIM deelt expertise in en ervaringen met de JIMaanpak opgedaan in trainingen, onderzoek en JIMtheater.

Meer informatie

Wil je persoonlijk met JIM in gesprek? Neem contact op met initiatiefnemers en oprichters stichting JIM:
– Levi van Dam: levi@jimwerkt.nl, 06 – 53 82 30 13
– Suzanne de Ruig: suzanne@jimwerkt.nl, 06 – 34 45 60 86

De JIM-aanpak_omslag boek

Dit nieuwsbericht delen: