2 november 2016

De Nederlandse jeugdzorg heeft voor het eerst in haar geschiedenis een beroepsregister.

Beroepskrachten in een hbo- of wo-functie zijn wettelijk verplicht zich te registreren. Daarmee tonen ze hun vakbekwaamheid aan jongeren en gezinnen, en werkgevers. Want, zo luidde de inzet van het Actieplan Professionalisering Jeugdhulp: ‘Bij de hulpverlening aan jeugdigen en hun ouders dragen professionals grote verantwoordelijkheden. Het is van groot belang dat zij hierbij optimaal worden opgeleid, toegerust en gefaciliteerd, zodat hun professionaliteit – en daarmee hun autonomie, vakmanschap en beroepstrots – wordt versterkt. Dit komt direct ten goede aan de kwaliteit van hun werk en draagt bij aan de volwassenwording van de gehele jeugdzorg.’ Ook bij Spirit heeft dit landelijke project de afgelopen drie jaar hoog in het vaandel gestaan. Het resultaat: Daar waar de wet dit vraagt, zet Spirit geregistreerde hulpverleners in.

Beroepsregistratie bij Spirit

Mila Volf, projectleider Professionalisering Jeugdhulp bij Spirit: ‘Spirit wil werken met geregistreerde jeugdzorgwerkers op hbo-niveau, en jeugdhulpspecialisten en behandelcoördinatoren op wo-niveau. De problematiek van jongeren en gezinnen en de specialistische hulp die daarvoor nodig is, in combinatie met de razendsnelle maatschappelijke ontwikkelingen en alle veranderingen na de transitie, verlangt dit niveau van onze hulpverleners.’

Na drie jaar hulpverleners informeren, uitleg geven en ondersteunen, op weg helpen, uitzonderingen uitzoeken, mag het resultaat er zijn. Uiteraard zijn er altijd uitzonderingen, maar daar waar de wet vraagt waar we geregistreerde hulpverleners moeten inzetten, doet Spirit dat. Een enkeling die niet geregistreerd is, doet werk dat past bij pedagogisch medewerker B (mbo-niveau). Daarnaast zijn er nog enkele talentvolle collega’s bezig met hun Erkenning Verworven Competenties: met aangetoonde ervaring laten ze zien dat ze over de benodigde competenties beschikken, waarmee ze een branchecertificaat behalen dat herregistratie mogelijk maakt, of door kunnen stromen naar een hbo-functie.

Reflectie past bij zelfsturing

De beroepsregistratie eist aandacht voor ‘reflectie’. Daarin zit volgens Mila een belangrijke meerwaarde van de professionaliseringsslag. Reflectie bij Spirit gebeurt bijvoorbeeld met intervisie, en is in ontwikkeling vanuit de presentietheorie met de communities of practice en supervisie. Reflectie loopt parallel met het proces van zelfsturing bij Spirit. Mila: ‘We gaan uit van de autonome professional die eigen verantwoordelijkheid neemt en deskundig binnen zijn vak is. Vroeger moest een gedragswetenschapper het hulpverleningsplan goedkeuren, terwijl een jeugdzorgwerker daarbinnen eigen  expertise en professionele ruimte heeft, zijn jongere goed kent en weet wat nodig is. We maken nu dus meer gebruik van de kwaliteiten die de individuele professional heeft.’

Herregistratie

Geregistreerde beroepskrachten moeten, om hun registratie te behouden, binnen een bepaalde tijd een aantal registerpunten behalen. Bijscholing, reflectie, hoe zit het met je punten en wanneer is je herregistratie; een gespreksonderwerp dat regelmatig terugkomt binnen de zelfsturende teams van Spirit. Mila: ‘We willen dat alle trainingen die jeugdzorgwerkers nodig hebben voor hun herregistratie bij Spirit te volgen zijn. Dat kan bijvoorbeeld met alle geaccrediteerde trainingen van de Spirit Academie of die zijn ingekocht.

Hassan en Marco: De eerste medewerkers die geslaagd zijn voor hun EVC-traject
Hassan en Marco: De eerste medewerkers die geslaagd zijn voor hun EVC-traject

 

Meer informatie?

Algemene informatie

Actieplan Professionalisering Jeugdzorg

Dit nieuwsbericht delen: