1 november 2016

Taal heeft invloed op onze belevingswereld. De afgelopen jaren zijn in ons werkveld enkele begrippen geïntroduceerd om de overheveling van jeugdhulptaken naar gemeente te ondersteunen. Deze begrippen zijn behulpzaam en zinvol geweest. Ze hebben ons tot dit punt gebracht: voorbij de decentralisatie en naar de inrichting van een nieuw jeugdhulpstelsel. Voor de volgende stap, de verdere inhoudelijk ontwikkeling, hebben we nieuwe taal nodig. Taal die uitdrukking geeft aan de mogelijkheden en beperkingen van kinderen, jongeren en ouders, de omgeving waarin zij wonen en de interactie tussen die twee. Taal die rechtdoet aan ons vak en aan de belevingswereld van de kinderen, jongeren en ouders of opvoeders waarmee we samenwerken.

Dit initiatief tot nieuwe taal is wat ons betref de start van een bredere discussie over het belang van taal in de jeugdhulp. Taal geeft namelijk uitdrukking aan wat je belangrijk vindt, het verwoordt je overtuigingen, je kennis en je problemen. Taal heeft een dilemma in zich: het geeft namelijk nooit helemaal uitdrukking aan wat je bedoelt. En het is tijdelijk: over een aantal jaar is er weer andere taal nodig voor de werkelijkheid van dat moment. Daar zien we dan ook de parallel met ons vak als zorgprofessionals: we werken iedere dag met complexe dillema’s en proberen werkelijkheden aan elkaar te verbinden. Toch is geen enkele oplossing volledig en vaak bieden ze slechts voor een bepaalde periode of voor bepaalde personen en situatie uitkomst. Het constante (onder)zoeken en opnieuw uitvinden maakt het vak nu juist zo boeiend. We hopen dat dit initiatief woorden geeft aan de reflectie over deze en andere – nieuwe en oude – dilemma’s in de jeugdhulp.

Lees de position paper en discussieer mee!

De ‘Position paper – Veerkrachtig opgroeien’ vind je op de website nieuwetaaljeugdhulp.nl, en is een initiatief vanuit de wijkgerichte hulp en specialistische hulp, gerealiseerd door Spirit, Lokalis en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Bijlage in de Volkskrant

Op dinsdag 1 november verscheen in de Volkskrant de bijlage: Nieuwe fase jeugdhulp vraagt om nieuwe taal

met-andere-woorden

Dit nieuwsbericht delen: