2 november 2016

Spanningen en onzekerheid bij heftige gebeurtenissen, zoals in Parijs en Orlando. Verspreide flyers in Amsterdam waarin moslims, christenen en joden worden opgeroepen zich te verenigen tegen homoseksualiteit… Ook bij Spirit hebben deze gebeurtenissen impact: berichten op intranet, gesprekken bij de koffieautomaat, de wapperende regenboogvlag en de roep van collega’s om meer te doen rond het thema ‘diversiteit’.

Spirit wil jongeren met lesbische-, homo-, bi- en transgender (LHBT) gevoelens de juiste hulp bieden. Het is bekend dat LHBT-jongeren veel vaker problemen ervaren dan heteroseksuele jongeren. Tegelijkertijd blijken professionals in de jeugdsector deze groep jongeren niet altijd goed te signaleren en zijn zij vaak handelingsverlegen. Rutgers, kenniscentrum seksualiteit, heeft scherp in het vizier gebracht hoe dit bij medewerkers van Spirit het geval is. De LHBT-organisatiescan* heeft veel gesprekken opgeleverd over hoe wij als Spirit omgaan met verschil.

vlag bij spirit
Ook bij Spirit wapperde de regenboogvlag tijdens de Gaypride afgelopen zomer.

Spirit is een organisatie met ruim 900 medewerkers in dienst. We verschillen van elkaar in culturele achtergrond, politieke en geloofsovertuigingen, levensstijl, genderidentiteit en seksuele oriëntatie. Hoe beïnvloeden deze verschillen ons denken en handelen? Spirit wordt door de grote meerderheid ervaren als een veilige, open en prettige organisatie. Toch blíjft het de kunst dat hulpverleners in de begeleiding van jongeren en ouders niet beïnvloed worden door persoonlijke opvattingen en normen en waarden, door eigen religieuze opvattingen en tradities, maar kunnen aansluiten bij de leefwereld van jongeren en ouders.

Het is de hoogste tijd voor aandacht, bezinning en actie. Medewerkers, gezinnen en jongeren moeten zichzelf kunnen zijn – altijd en overal, zonder concessies. Voor ons betekent het dat hulpverleners de juiste hulp bieden aan jongeren en gezinnen, rekening houdend met verschillen tussen mensen en hun specifieke behoeften, manier van leven en eigenheid. Dat betekent ook dat álle Spirit-medewerkers zich comfortabel moeten kunnen voelen binnen onze organisatie. Hier blíjven we acties voor ontwikkelen en vooral ook het gesprek over voeren.

Lees ook het eerdere nieuwsbericht over het Rutgersonderzoek.

*De resultaten van het onderzoek worden in de winter van 2016 bekend gemaakt.

Dit nieuwsbericht delen: