2 november 2016

Een uitstekend werkend systeem met een portaal voor jongeren en hulpverleners, waarmee de zorgregistratieprocessen zijn verbeterd en gebruikersvriendelijker ingericht: MoreCare4. In de loop van 2017 werken hulpverleners bij Spirit met dit nieuwe digitale instrument. Hoe legt MoreCare4 een link tussen ‘het werk’ van de hulpverlener en de belevingswereld van jongeren en hun gezin? Projectleider Francois Mittertreiner en beleidsmedewerker Mechteld Bontes vertellen erover.

Waarom dit systeem?
Mechteld: ‘We werken nu met Care4 en IRS, Dit systeem is verouderd. We kunnen er niet in samenwerken in één plan met collega-hulpverleners. Muteren is omslachtig. Rapporteren of verslagleggen onoverzichtelijk. Dat kan beter.

Francois: ‘MoreCare4 is meer een instrument. Het is ondersteunend aan de hulpverlening. Het platform is gebruiksvriendelijk, een introductie van 30 minuten is voldoende. De administratieve druk is veel minder. We maken hulpverleningsprocessen efficiënter en transparanter. Bovendien is de geleverde hulp inzichtelijker en daardoor beter te verantwoorden richting financiers en controlerende instellingen.

Wat kan je zoal met MoreCare4?
Francois: ‘Alle functionaliteiten zijn gebaseerd op de rol en activiteiten die hulpverleners hebben om jongeren en gezinnen zo goed mogelijk te begeleiden. Hulpverleningsplannen maken, evalueren en bijstellen bijvoorbeeld, of signaleren, bewaken en ondersteuning van het proces en rapporteren.’

Mechteld: ‘Hulpverleners zien een dashboard met de jongeren die in begeleiding hebben of willen blijven volgen. Hij of zij krijgt herinneringen als je bepaalde administratie moet bijwerken. Je kan erin samenwerken met andere hulverleners van Spirit en ziet een melding als iemand nieuwe informatie heeft toegevoegd aan een dossier. Je bepaalt hoe en met wie je de informatie wil delen. Met een druk op de knop rapporteer je in het individuele dossier en op groepsniveau.’

Bij Spirit werken we vanuit ‘presentie’: oprechte aansluiting bij de jongere. Hoe kan MoreCare4 hierin bijdragen?
Mechteld: ‘Ook met MoreCare4 willen we aansluiten bij de belevingswereld van de jongere. Communicatie met hulpverleners en andere betrokkenen is mogelijk, bijvoorbeeld door een bericht te plaatsen of te chatten. Jongeren krijgen een inlog en hebben toegang tot hun dossier.’

De technologie en veranderingen gaan razendsnel. Is MoreCare4 toekomstbestendig?
Francois: ‘MoreCare4 is flexibel, aanpassingen en uitbreidingen zijn gemakkelijk door te voeren. We volgen de transformatie van de jeugdhulp op de voet, nieuwe regelgeving en registratie-eisen zijn gemakkelijk in te passen.’

Mechteld: ‘In de toekomst hoop ik dat andere zorginstellingen ook aansluiten bij MoreCare4, zodat we vanuit één systeem kunnen samenwerken met externen die ook betrokken zijn bij de jongere. Zover is het nog niet, maar MoreCare4 biedt hierin in elk geval mogelijkheden voor!’

Is het een hels karwei om een dergelijk instrument te ontwikkelen in een organisatie als Spirit?
Francois: ‘We hebben intensief gewerkt aan het bouwen en inrichten van MoreCare4. Diverse werkgroepjes hebben zorgregistratieprocessen geïnventariseerd. Het bleek vooral lastig om het oude los te laten. Vanuit de situatie waarin je alles noteerde in Word-documenten te denken aan de situatie waarin dat verleden tijd is. Daarna zijn functionaliteiten gebouwd, die hebben hulpverleners getest en verbeterd. 2017 is een overgangsjaar waarin we van het oude Care4 naar het nieuwe MoreCare4 willen gaan.’

Wat zijn de eerste reacties?
Francois: ‘We zitten nog in de pilotfase, maar hulpverleners zeggen nu al vooral blij te zijn met MorecCare4. Makkelijk overzicht en veel minder administratieve handelingen. Alles maar 1 keer te hoeven noteren wordt dan ook echt als voordeel gezien. De hulpverleners zien de toegevoegde waarde van MoreCare4 in hun dagelijks werk.’

Dit nieuwsbericht delen: