12 september 2016
samen-krachtig-thuis
Koken voor ouders die mee-eten

Sam spijbelt veel, blowt en er zijn zorgen over zijn vriendenkring. Zijn ouders hebben geen controle over hem. Sam weigert mee te werken aan de hulpverlening. Hij wordt geplaatst in de Koppeling. Bedoeling is dat hij binnen drie maanden een betere relatie met zijn ouders heeft, weer thuis woont, naar school gaat, aan zijn verslaving werkt en openheid geeft over zijn vriendenkring. Hoe? Met de methode ‘Samen Krachtig Thuis’.

Gesloten jeugdzorg is een ingrijpende maatregel die vaak pas wordt aangevraagd als er vele vormen van hulp zijn ingezet – zonder resultaat. ‘Met dit programma doorbreken we in een eerder stadium de spiraal van machteloosheid om langdurige plaatsing te voorkomen’, zegt Manon Apenhorst, behandelcoördinator bij de Koppeling. ‘Zie het als een pauzemoment, een pas op de plaats. Met Samen Krachtig Thuis profiteert de jongere en het gezin kort van de geslotenheid en veiligheid die de Koppeling biedt. De relationele gezinstherapie begint meteen: we werken aan een nieuwe start in de thuissituatie.’

Ouders intensief betrekken

Natuurlijk, er is een machtiging voor gesloten plaatsing; er is wel degelijk ‘iets aan de hand’. Aan de andere kant is de gezinssituatie niet altijd dusdanig problematisch. Wat goed gaat, wordt vastgehouden. Genevieve Hogema, groepswerker: ‘Alles wat er binnen de Koppeling wordt gedaan draagt bij aan het weer thuis kunnen functioneren. We werken intensief samen met de ouders; ze leren zélf omgaan met bepaalde kwesties rond hun kind. Daarnaast worden ze uitgenodigd om mee te eten of te koken op de groep, zodat ze ervaren hoe hun kind zich ontwikkelt op de groep.’

Pedagogisch medewerkers, gezinsmaatschappelijk werkers, behandelcoördinatoren en gezinstherapeuten: zij zijn allemaal getraind in ‘gezinsgericht werken’ – toegespitst op het kind en de gezinssituatie. Al voor de aanmelding weten de collega’s van de Koppeling wat eraan de hand is, wat er moet gebeuren en wie daarbij nodig is. Daarnaast staat de hulpvraag van de jongere natuurlijk centraal.

Voor wie?

Samen Krachtig Thuis is voor jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar, met perspectief op terugkeer naar huis.

Meer informatie

Meer informatie over Samen Krachtig Thuis? Een jongere aanmelden? Medewerkers denken graag mee en geven advies; neem contact met ze op via 020 – 342 84 00.

Omwille van zijn privacy is de naam Sam gefingeerd.

Dit nieuwsbericht delen: