12 september 2016

Meestal hebben jongens en meisjes die voor het eerst een stap in de Koppeling zetten het idee dat er ‘niets te halen valt’ of dat ze er ‘niks leren’. Het tegendeel is waar. Zo zijn er onlangs twaalf jongeren geslaagd voor hun examens, binnen of buiten de Koppeling.

Vaardigheden en praktische theorie

Het mbo-onderwijs bij de Koppeling is gericht op het leren van beroepsvaardigheden. Werknemersvaardigheden, maar ook praktische vaardigheden. Het praktijkexamen bestaat uit de zogenaamde ‘Proeve van Bekwaamheid’. Jacqueline Molenaar, intern begeleider en examencoördinator bij Altra: ‘Melissa heeft laten zien dat zij een maaltijd kan bereiden. Ze heeft lekkere loempia’s gebakken. En Joël heeft niet alleen met wassen en knippen zijn kapperstalent getoond. Een klant had zogenaamd een klacht. Joël liet goed zien dat hij netjes en beleefd kan blijven, ook al zou hij de klant bij wijze van het liefst de grond in hebben gestampt.’

Sommige jongeren doen hun praktijkexamen bij een echte werkgever. Jacqueline: ‘Bram heeft zijn praktijkexamen bij een elektricien gedaan. Hij is thuis geweest bij een klant en heeft ter plekke een stekker met snoertje aan elkaar gemaakt. En Danny heeft in lunch- en cateringroom de Pits een clubsandwich gemaakt voor zijn stagebegeleider. Maar eigenlijk gaat het niet eens om de sandwich, het gaat erom wat Danny met de evaluatie en feedback van zijn stagebegeleider doet.’

Ook de theorielessen zijn praktijkgericht. Bij Nederlands gaat het om luisteren, schrijven en gesprekken voeren. Daarnaast is er rekenen, en loopbaan en burgerschap. Komend jaar komt daar het vak ‘loopbaanontwikkeling en loopbaanbegeleiding’ bij. Daarin ligt de aandacht op de toekomst van de jongere, met eventuele vervolgscholen en werk.

Individuele trajecten

Als een jongen of meisje bij de Koppeling binnenkomt, kijken Jacqueline en haar collega’s wat zijn of haar scholingsniveau is. Elk kind heeft een andere achtergrond, stage-ervaring of slagingsdoel voor ogen. Elk kind volgt dus zijn of haar eigen traject. Soms binnen de Koppeling, soms op de eigen school buiten de Koppeling, soms op een andere school buiten de Koppeling. De een gaat verder met mbo niveau 1, de ander met niveau 2, en weer een ander gaat voor ‘Algemeen geKwalificeerd Assistent’.

Toch verloopt het zeker niet altijd even vlekkeloos. Jacqueline: ‘Eén jongen is niet op zijn herexamen gekomen. Hij had geen zin. Hij is achttien geworden, dan hebben we er officieel niks meer over te zeggen. Maar we gaan er alles aan doen om hem te motiveren om toch te slagen.’

Als de pubers te horen krijgen dat ze zijn geslaagd, reageren ze in eerste instantie nogal nonchalant, al zie je heus een glinstering in hun ogen. ‘Maar als ze officieel het papiertje in handen krijgen, drukken ze dat meteen op hun hart, zo van: ‘Dit is van mij. Dit heb ik gedaan’. Na de zomervakantie is een grote diploma-uitreiking georganiseerd met alle jongeren die eerder dit jaar zijn geslaagd. Daar waren ook ouders, voogden en stagebegeleiders bij aanwezig.

geslaagd

Het Koppeling College

Een geïntegreerd dagprogramma, waarbij alle disciplines in de Koppeling samenwerken om 52 weken per jaar leren mogelijk te maken. Dát is de grootste uitdaging van de Koppeling samen met het Koppeling College. Het dagprogramma zorgt voor een integratie van onderwijs, behandeling en vrijetijdsbesteding, waarbij de jongeren en het gezin centraal staan.

Jongeren die in een gesloten jeugdinstelling verblijven, verlaten veel vaker dan gemiddeld voortijdig school. Als onderwijs voor hoop en toekomst staat, moet er alles aan worden gedaan om hen perspectief te bieden. Alle professionals, binnen en buiten de instelling, werken planmatig samen aan het perspectief van de jongere en het gezin. Niet of de behandeling of het onderwijs staat centraal, maar de specifieke leerbehoefte van de jongere en zijn talent.

Meer informatie over het Koppeling College?

Omwille van hun privacy zijn de namen van de jongeren gefingeerd.

Dit nieuwsbericht delen: