12 september 2016

Een bijzondere groep, voor jongeren die extra veel individuele aandacht, structuur en veiligheid nodig hebben. ‘Mandela’ is inmiddels een jaar open, ontstaan omdat binnen de JeugdzorgPlus behoefte was om jongeren die niet profiteren van groepsbehandeling, behandeling op maat aan te bieden. Deze jongeren hebben vaak antisociale gedragsproblemen en er spelen meerdere problemen tegelijkertijd. Met deze individuele omgang kunnen óók zij zich weer staande houden in de maatschappij als zij de Koppeling verlaten.

Normaal bestaat een groep uit maximaal negen jongeren. Sommige jongeren hebben de neiging om deze groepsdynamiek in de war te schoppen. Als een jongere bij de Koppeling komt en het blijkt dat individuele aandacht en begeleiding goed bij de jongere past, dan biedt de groep Mandela uitkomst. Rinske van Bonzel, gedragswetenschapper bij de Koppeling: Mandela is namelijk klein. Er zitten 4 tot 5 jongeren en activiteiten doen ze individueel of in tweetallen. Een kleinschalige groep dus, met minder prikkels en meer individuele aandacht. Dit werkt beter voor de jongeren zelf, en voor de anderen op de groep.’

Mandela is nu een jaar actief. De directie evalueert samen met het team hoe het gaat, ze zijn volop in ontwikkeling. Kevin: ‘We bekijken continu hoe we het programma kunnen verbeteren. Door het hogere weglooprisico zagen we dat een beter beschermde ruimte goed zou zijn voor deze jongeren. Dus zijn we verhuisd naar een ander gedeelte binnen het gebouw.’ Daarnaast hebben de medewerkers met collega’s van de Bascule schematherapie ingezet en geïntegreerd in het programma.’

Individuele aandacht

Hoe werkt die individuele aandacht precies? Rinske: ‘We bieden een programma op maat. Dat ziet er voor elke jongere anders uit. De een begint de dag met school, daarna therapie, vervolgens een activiteit bij Vrije Tijd en Vorming, daarna beeldende therapie. Een andere jongere gaat vier dagen in de week op stage, komt ’s avonds terug, gaat sporten en heeft één dag in de week therapie. Een van onze jongens is erg graag creatief bezig en daarbij helpen we hem.’

Natuurlijk hebben de jongeren in dit drukke programma ook ruimte voor vrije tijd. Rinske: ‘Ook hierbij kijken we naar de jongere zelf, en wat zijn behoefte is. De een heeft meer rust nodig dan de ander. In hun vrije tijd computeren ze, spelen ze spelletjes en gaan ze voetballen en sporten. Maar ook in hun vrije tijd staat leren centraal: ze werken bijvoorbeeld op de computer aan sociale vaardigheden door het te hebben over sociale interacties.’

Structuur

Binnen Mandela is alles heel duidelijk: dit is het dagprogramma, dit zijn de afspraken en regels. We handelen consequent en bieden de jongeren een kader. Kevin Scholte, pedagogisch medewerker bij Mandela: ‘We houden hier altijd vast aan structuur. Dat maakt alles voorspelbaar en veilig, daar hebben ze behoefte aan. We merken dat sommige jongeren die naar een andere groep gaan juist weer terug willen naar Mandela. We proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wens van de jongere en wat in zijn belang is.’

Elke jongere heeft een ander einddoel. Voor de een is de volgende stap een gezinshuis, de ander leert op zichzelf wonen of gaat weer terug naar huis. Kevin: ‘We bewegen mee met de jongere en zijn gezin en kijken met hen mee. De behandeling passen we aan naar de behoefte van de jongere en kan bijvoorbeeld worden verlengd. Ja, Mandela is een bijzondere groep.’

een-bijzondere-groep

 

Dit nieuwsbericht delen: