13 juli 2016

Ja, ze zijn klaar. Bepakt en bezakt verlieten de auditoren van het Keurmerkinstituut eind juni Spirit.
Team Kwaliteit heeft hen samen met collega’s dwars door de organisatie begeleid en ondersteund.
Het oordeel na drie dagen audit luidt als volgt…

Complimenten over:

– Gezinshuisouders: de betrokkenheid bij de kinderen is GROOT en voelbaar.
– IFA: de hulpverlening staat als een huis.
– Orthopsychiatrie: wat is het dáár supernetjes en op orde.
– Meisa/Begeleid wonen: twee prachtige voorbeelden van teams die de hulpverleningsplannen naar de jongeren toe schrijven. Zij gebruiken het plan van aanpak écht als hulpmiddel.
– De Koppeling: wat een verbetering met twee jaar geleden. Presentie nu al merkbaar. Meisjesgroep huiselijk gezellig en mooie leefklimaattafel.
– Wijkteams: Spirit aantoonbaar goed ingebed in de wijk met zicht op wat daar gebeurt.
– Spirit Academie: planningstool een aanwinst en tot ver in de Koppeling bekend.
– AMV: ondanks de snelheid van het project wordt er goed gestuurd en gemonitord
– Innovatie: beheerst én beheerd! Da’s knap.
– Pleegzorg: zelfsturing bestaat dus écht.
– Spoedhulp: goed bewust van de risico’s en het handelen in het kader van de eigen veiligheid.
– Geen kwaliteitshandboek maar wel het Kompas dat richting geeft: passend bij Spirit.
– Directie stimuleert nieuwe ontwikkelingen, kijkt vooruit én heeft aandacht voor het reilen en zeilen in het hier en nu.
– Presentie: bekend bij de medewerkers. Benieuwd wat het gaat opleveren en hoe dat zichtbaar wordt in de resultaten.
– Algemeen: wat een enthousiaste bevlogen medewerkers. Geen geklaag over zware tijden. Wel: de schouders eronder!

Werken aan:

Het enige kritische verbeterpunt gaat over de gezinsvormen (Driehuis, KAO, Gezinshuizen). Daar zijn de dossiers niet overal actueel en op orde, kaders zijn niet altijd duidelijk en de bezetting en doorlooptijd overschrijdt bij sommige vormen structureel de norm.

Verbeterpunten zijn er ook:

– Risico-taxatie bij de start van de hulp is er niet altijd. Hier is al een verbeterplan voor gemaakt.
– Inbreng van de jeugdhulpspecialist is niet zichtbaar in de dossiers.
– Teamevaluatie is nog niet bij alle teams vanzelfsprekend.
– Incidenten worden nog niet door alle ambulante teams gemeld.

En nu?

Voor alle verbeterpunten zorgen we dat er binnen een maand een verbeterplan ligt. Voor het kritische punt van de gezinsvormen hebben we drie maanden de tijd om aan te tonen dat we de verbeteringen hebben doorgevoerd. Is dat gelukt? Dan blijft het kwaliteitscertificaat op onze deur prijken. Met elkaar gaan we hiervoor zorgen!

Dit nieuwsbericht delen: