13 juli 2016
‘Het is mooi om te zien hoe we open staan voor elkaars cultuur’

In 2016 krijgen ruim 100 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvang en begeleiding vanuit Spirit. Door een onderling verschil in cultuur, gepaard met een taalbarrière en hun persoonlijke bagage hebben sommige groepen een onrustige start gekend. ‘Maar de rust lijkt te zijn neergestreken. De jongeren helpen elkaar met hun schoolwerk, begrijpen de Nederlandse taal steeds een beetje beter en verkennen hun omgeving gezamenlijk op de fiets’, zegt een woonbegeleider.

Bevlogen en energieke woonbegeleiders

De opvang gebeurt in de regio Amsterdam. In kleinschalige wooneenheden voor twee tot vier zelfstandig wonende jongeren, met begeleiding bij hen thuis. En in kleine woongroepen voor maximaal 13 jongeren, met 24-uurs bezetting. Na het volgen van een intensieve interne training, begeleid door Spirit Academie, zijn de eerste woonbegeleiders van alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV) begin april begonnen.

Angelika Gessner, projectleider bij Spirit: ‘We weten dat deze kinderen veel nare dingen hebben meegemaakt. Eritrese jongeren zijn jarenlang onderweg geweest door de woestijn voor ze hier arriveerden, de Syrische kinderen hebben anderen op zee zien verdrinken. Verhalen waar je stil van wordt. Ik ben erg blij met de woonbegeleiders bij Spirit. Zo bevlogen en energiek als zij aan het werk zijn gegaan, vol overtuiging jongeren op weg willen helpen in deze maatschappij.’

Schrijnend en vertederend

Het is een bijzondere ervaring deze jongeren te begeleiden. Soms schrijnend en dan weer vertederend. Angelika: ‘Jongens die vriendelijk en beleeft binnen komen en vervolgens doodsbang onder tafel duiken als er vuurwerk afgaat, meiden die in het begin iedere vreemde binnen lieten met de opmerking: ‘Het is toch veilig in Nederland?!’ Een jongen die na een onbegrijpelijke woede-uitbarsting urenlang naast de begeleidster zit te huilen en zich afvraagt hoe het met zijn ouders in het oorlogsgebied is. De druk van de familie is groot. De kinderen moeten het hier ‘maken’ voor de komst van hun ouders.’

Maar gelukkig zien de woonbegeleiders vooral ook jongeren die juichen als ze eindelijk naar school mogen en meiden die vrolijk giechelend samen met hun begeleidster winkel in en winkel uitrennen op zoek naar leuke kleren van hun kleedgeld. Woonbegeleider Sanne: ‘Het is mooi om te zien hoe we openstaan voor elkaars cultuur. De ene keer krijgen we een Syrische lunch, de andere keer een Afghaanse avondmaaltijd. Natuurlijk hebben wij wel het Nederlandse toetje geïntroduceerd!’

Leerzaam proces

Angelika: ‘Het proces wat het betekent als je opvang en begeleiding voor vluchtelingen wilt realiseren is leerzaam. Zodra deze term valt, lijkt iedereen op zijn hoede te zijn. Er leven veel vooroordelen over deze jongeren. Het was zoeken naar een aanpak die aansluit bij de zorgen van gemeenten, woningcorporaties, wijkagenten en tegelijkertijd de belangen van de jongeren behartigt. De aanpak is herhaaldelijk aangepast, maar met veel geduld en begrip heeft het uiteindelijk tot succes geleid.’

Meer informatie over deze AMV-aanpak bij Spirit? Neem contact op met Robin Heuvels: r.heuvels@spirit.nl.

Week van het Vluchtelingenkind

In de week van 4 tot en met 8 juli 2016 heeft Jeugdbescherming Akademie met andere organisaties de Week van het Vluchtelingenkind georganiseerd. In workshops heeft Spirit met jongeren, begeleiders en allerlei professionals (wijkagent, gemeente, jeugdzorg, etc) gesprekken gevoerd, met name over de toekomst van minderjarige vluchtelingen en hoe aanwezigen daarbij kunnen helpen en meedenken. Naast vrijwilligerswerk en optrekken met maatjes, werd ook vaak gesproken over betaalde bijbaantjes, zowel voor geld als ervaringen en integratie. Een leuke en succesvolle ervaring, en voor herhaling vatbaar!

Dit nieuwsbericht delen: