13 juli 2016
Vanaf dag één werken de jongens samen met professionals aan hun toekomst

In het najaar van 2016 starten het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de gemeente Amsterdam en Spirit een pilot met een Kleinschalige Forensische Voorziening (KV) voor jongeren in voorlopige hechtenis in Amsterdam. De pilot loopt van september 2016 tot juli 2017.

In de KV is plaats voor acht jongeren (alleen jongens) tussen de 14 tot 23 jaar die door de rechter in voorlopige hechtenis zijn geplaatst. In plaats van in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) kunnen ze nu geplaatst worden in deze voorziening. Spirit is uitvoerder van deze pilot.

Werken aan hun toekomst

Verblijf in deze voorziening heeft drie doelen: beperking van recidive, beveiliging van de samenleving, en het benutten van de korte periode van hechtenis voor het geven van een krachtige, positieve wending aan het leven van jongeren. Vanaf dag één werken de jongeren samen met professionals aan hun toekomst, om (terugval in) crimineel gedrag te voorkomen.

In de KV is 24 uur per dag begeleiding en beveiliging. Daardoor kunnen de jongeren onder voorwaarden ‘gewoon’ naar school of werk gaan en contact houden met bijvoorbeeld hun ouders. Dit past ook bij de uitgangspunten van het nieuwe jeugdstelsel waarbij kinderen, jongeren en hun ouders zo veel mogelijk in de structuur van het eigen gezin en buurt worden ondersteund.

Een pilot

Tijdens de pilot wordt onderzocht hoe de Kleinschalige Voorziening in de praktijk werkt en hoe de samenwerking tussen de partijen verloopt. Ook worden jongeren gevolgd om te onderzoeken hoe het hen na verblijf in deze voorziening vergaat, ten opzichte van jongeren die in een jeugdinrichting hebben verbleven. Staatssecretaris Dijkhoff: ‘De pilot maakt deel uit van de verkenning naar een nieuw stelsel voor vrijheidsbeneming van jongeren die met Justitie in aanraking komen. De Kleinschalige Voorziening in de regio is belangrijk om continuering van zorg en de betrokkenheid van het eigen netwerk te garanderen.’

Alternatief sluiting Amsterbaken

Met deze pilot geeft de staatssecretaris ook uitvoering aan de toezegging aan de Tweede Kamer om te kijken naar een alternatief voor bepaalde groepen jongeren in detentie na de sluiting van Amsterbaken. In augustus 2015 is deze JJI in Amsterdam definitief gesloten. Burgemeester Van der Laan en de staatssecretaris zijn in gesprek gegaan over een goede manier om de gevolgen van deze sluiting op te vangen. Burgemeester Van der Laan: ‘In de Top600-aanpak hebben we ervaren hoe belangrijk het is dat al vanaf de eerste dag van detentie alle benodigde partners (zorg, werk/dagbesteding) én het sociale netwerk worden ingeschakeld. Met de komst van deze voorziening kunnen we dit voor deze jongeren bieden. Het is mooi dat we met deze pilot een plek in Amsterdam hebben waar jongeren in hun eigen omgeving kunnen worden opgevangen.’

Lees ook het artikel ‘Met acht jongens ’s avonds opgesloten, en overdag eruit’ in het NRC-handelsblad.

Dit nieuwsbericht delen: