13 juli 2016
pleegouders
Getekende uitkomsten na de brainstorm op de Permanent Bèta-dag

Nog steeds is er een groot tekort aan pleegouders: bij Spirit wachten ruim 150 kinderen op een plek in een pleeggezin. Spirit zet steeds vaker netwerkgerichte wervingscampagnes op, soms zelfs specifiek voor één kind.

Op de Permanent Bèta-dag hebben we een brainstorm ‘werving pleegouders’ georganiseerd. De deelnemers denken mee en noemen hun flitsende ideeën. Drempels en vooroordelen wegnemen bijvoorbeeld, of informatie over pleegzorg plaatsen op diverse producten, zoals een pak hagelslag. Maar ook: netwerken inzetten.

Zoals recruiters

Dat laatste is Spirit net gestart en willen we graag uitbreiden. Maaike Maas, consulent werving pleegouders: ‘We kijken de kunst bij recruiters af en experimenteren steeds meer met netwerkgerichte wervingscampagnes. Pleegouders die op hun werk, bij de voetbalclub of op school aandacht vragen voor pleegzorg. Zo hebben zes pleegouders bij de gemeente Amsterdam op eigen initiatief twee informatiebijeenkomsten georganiseerd voor hun collega’s.’

Bereiken potentiële doelgroep

Volgens Maaike is er best veel belangstelling voor het pleegouderschap, maar een groot gedeelte van de potentiële doelgroep wordt niet bereikt. ‘Het kunnen vooroordelen zijn over pleegzorg of pleegkinderen of omdat mensen denken dat ze niet in aanmerking komen voor het pleegouderschap, dat ze het niet kunnen, of gewoon omdat men er nog nooit over heeft nagedacht. Spirit werft al op allerlei manieren via grote publiekscampagnes, social media, radio, televisie en platforms. Deze wervingsacties willen we graag verdiepen en uitbreiden’, zegt Maaike.

Is er bijvoorbeeld bij uw werk, vereniging of sportclub interesse in het pleegouderschap? Spirit geeft graag voorlichting. Wilt u zelf een bijeenkomst organiseren op uw werk? We ondersteunen met tips en voorlichtingsmateriaal of schuiven graag aan! Neem voor advies of ondersteuning contact op met Maaike Maas: m.maas@spirit.nl of 06 – 24 88 30 58.

Dit nieuwsbericht delen: