3 juni 2016

Kinderen die niet meer bij de eigen ouders kunnen wonen, verdienen een passende en stabiele plek in een pleeggezin of een gezinshuis. Maar hoe zorgen we voor méér goede plaatsen in pleeggezinnen en gezinshuizen? En hoe krijgen we het voor elkaar dat kinderen kunnen en willen blijven wonen in hun nieuwe thuis?

Initiatieven gezocht!

Ben jij betrokken bij een inspirerend initiatief dat daar direct of indirect aan bijdraagt? Of ken je een initiatief van anderen waar je erg enthousiast over bent? Doe dan mee aan de prijsvraag die de Alliantie Kind in Gezin in 2016 organiseert! Deadline voor het indienen van initiatieven is 11 juli 2016, 13.00 uur. Meer informatie over de prijzen en de criteria? Een initiatief aanmelden? Ga naar de website van de Alliantie Kind in Gezin.

Behalve de Alliantie Award, een hoofdprijs van 10.000 euro en de Innovatieprijs Kind in Gezin van 5000 euro, looft de Alliantie Kind in Gezin een Aanmoedigingsprijs Inhuisplaatsen van 2500 euro uit. De winnaars van de prijzen worden bekend gemaakt op donderdagmiddag 13 oktober in het Schaffelaartheater in Barneveld. Winnaars zetten het prijzengeld in voor het versterken of verbreden van hun initiatief.

De Alliantie Award wordt mogelijk gemaakt door het R.C. Maagdenhuis, de Innovatieprijs Kind in Gezin door de Janivo Stichting en de Aanmoedigingsprijs Inhuisplaatsen door de Stichting Boschuysen.

Dit nieuwsbericht delen: