27 mei 2016

Onderzoek naar diversiteit onder medewerkers.

Spirit wil jongeren met lesbische-, homo-, bi- en transgender (LHBT) gevoelens de juiste hulp bieden. Het is bekend dat LHBT-jongeren veel vaker problemen ervaren dan heteroseksuele jongeren. Tegelijkertijd blijken professionals in de jeugdsector deze groep jongeren niet altijd goed te signaleren en zijn zij vaak handelingsverlegen*. Hoe dit bij medewerkers van Spirit is, willen we scherp in het vizier krijgen.

Nut en noodzaak onderzoek
Daarom gaat Spirit ‘met de billen bloot’: Rutgers, kenniscentrum seksualiteit, onderzoekt de situatie rondom diversiteit vanuit het perspectief van álle medewerkers bij Spirit, met bijzondere aandacht voor LHBT. De resultaten van dit onderzoek geven ons inzicht in ervaringen van medewerkers en wat uitdagingen zijn van professionals om de juiste hulp te kunnen bieden aan LHBT-jongeren. Want praten over seksualiteit en seksuele oriëntatie met gevoel voor diversiteit; dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar o-zo-belangrijk.

Kwaliteit bieden door jezelf te zijn
Medewerkers, gezinnen en jongeren moeten zichzelf kunnen zijn – altijd en overal. Dat betekent dat álle medewerkers zich comfortabel voelen in de organisatie. Dat betekent ook dat hulpverleners de juiste hulp bieden aan jongeren en gezinnen, rekening houdend met verschillen tussen mensen en hun specifieke behoeften.

Rutgers voert dit onderzoek uit om tot een zorgvuldig beeld over onze organisatie te komen. Het onderzoeksteam verwerkt de ingevulde vragenlijsten tot een rapport met aanbevelingen voor Spirit. De opbrengsten worden in de winter van 2016 bekend gemaakt.

* Movisie/Emmink, Addink, Felten, 2014

Dit nieuwsbericht delen: