20 april 2016

‘Het is gelukt! Met volledige financiering van het Fonds Welzijnswerk kunnen wij de komende drie jaar gaan doen waar wij echt in geloven: vasthoudende zorg bieden voor kwetsbare meisjes die dat nodig hebben’, vertelt Brechje Kuipers enthousiast. Vasthoudende zorg richt zich vooral op 18+ meisjes die de jeugdhulp gaan verlaten. De titel van dit project is ‘Sterq’.

Terugval voorkomen

Met ‘Sterq’ wil Spirit Specifieq meisjes die het niet op eigen kracht redden, helpen hun kansen te benutten en een veilig leven op te bouwen nadat zij uit de (gesloten) jeugdhulp komen. Brechje, beleidsmedewerker Spirit Specifieq: ‘Het project richt zich op de groep kwetsbare meisjes, vaak (potentiële) slachtoffers van loverboys en uitbuiting, waarbij een groot risico is op terugval in onveilige en ongezonde situaties.’

Steun bij gewone dingen

Uit jarenlange ervaring met het werken met deze groep kwetsbare meisjes weet Spirit Specifieq wat nodig is en wat werkt. Brechje: ‘Vasthouden is de kern, vooral gericht op de relatie en op het beschikbaar zijn op momenten die er toe doen. Deze meisjes zitten op een keerpunt in hun leven naar volwassenheid, waarin er nog veel kansen zijn om andere wegen in te slaan.’ Vasthoudende zorg gaat over steun bij gewone dingen van het leven, zoals wonen, opleiding, dagbesteding, werken, vriendschappen en relaties. Brechje: ‘Dit vraagt om: geduld, volharding en een oprechte aansluiting bij de belevingswereld van het meisje.’

Uitgangspunten van Sterq

– De hulpverlener is (met goede afspraken) 24/7 bereikbaar.
– De hulpverlener is op cruciale momenten ondersteunend, en denkt en werkt buiten de kaders.
– De focus ligt op zelfredzaamheid, weerbaarheid en zelfregie van het meisje.
– De hulpverlener motiveert en stimuleert de directe omgeving van het meisje om haar te helpen succesvol te veranderen. Hulp is dicht bij huis, omdat verandering de direct betrokkenen raakt.

Meer weten over ‘Sterq’?

Meer informatie over het project ‘Sterq’? Neem contact op met Brechje Kuipers via b.kuipers@spirit.nl of 06 – 50 67 28 64.

Met ‘Sterq’ wil Spirit Specifieq meisjes die het niet op eigen kracht redden, helpen hun kansen te benutten en een veilig leven op te bouwen nadat zij uit de (gesloten) jeugdhulp komen.
Met ‘Sterq’ wil Spirit Specifieq meisjes die het niet op eigen kracht redden, helpen hun kansen te benutten en een veilig leven op te bouwen nadat zij uit de (gesloten) jeugdhulp komen.
Dit nieuwsbericht delen: