31 maart 2016

Krimpende budgetten en toenemende technologische ontwikkelen resulteren tot vernieuwende inzichten in de jeugdhulp. JeugdzorgPlus instelling de Koppeling maakte meer met minder. Een ontdekking in de jeugdhulp!

‘Onze ambitie is om de beste hulp te realiseren voor de meest kwetsbare jongeren’, vertelt Frederique Coelman, directeur van de Koppeling. ‘Al langere tijd kampten we met personele problemen: te weinig budget en te veel vraag. Geïnspireerd door robot Alice in de ouderenzorg, zijn we met de TU Delft gaan kijken of technologie ook voor onze jongeren een oplossing kan bieden. In verband met het soms opstandige gedrag van de jongeren is een robot te kwetsbaar: één boze bui en je peperdure investering is weg. De technologische ontwikkelingen op het gebied van hologrammen vormden daarom voor ons een uitkomst’.

Het idee is simpel: één van de twee groepsleiders op de groep wordt vervangen door een hologram: een driedimensionale weergave van een persoon. De resultaten na een half jaar zijn verbluffend: zowel groepsleiders ervaren de hologram als waardevolle collega en de jongeren bouwen er een band mee op. Alle acht de jongeren van de pilot-groep waarderen de duidelijkheid en de continue aanwezigheid van het hologram. Ook de groepsleiders zijn positief: ‘Het is prettig om een continue factor op de groep te hebben, en ik heb nu meer tijd voor persoonlijke aandacht aan de jongeren.’

Nieuw licht op bestaande waarden

‘Dit is een fantastische kans om meer stabiliteit en kwaliteit te bieden in een sector die stelselmatig onder druk staat. Hoewel professionals bij de Koppeling vooraf bang waren door robotica hun baan te verliezen, zijn ze achteraf blij met de nieuwe invalshoek die dit instrument aan hun werk toevoegt’. Aan het woord is Matthijs van Dijk, professor Applied Design bij de TU Delft en eigenaar van Reframing Studio. ‘We zien dat er in deze sector veel nieuwe mogelijkheden zijn om betekenisvolle hulp te leveren binnen realistisch economische kaders. Tegelijkertijd ervaren we dat de relatie tussen de zorgvrager en zorgbieder telkens weer centraal moet staan en dat technologie één van de middelen kan zijn deze relatie tot stand te brengen. Jongeren in dit experiment geven aan de voorspelbaarheid en continuïteit van het hologram te waarderen. Dit zijn competenties van hulp die voor deze doelgroep essentieel zijn. Het inzetten van technologie kan echter nooit een doel op zich zijn. In de wisselwerking tussen de professionele hulpverlener en de in te zetten technologische instrumenten, zal de nieuwe betekenis voor de zorgvrager zich ontvouwen. In dit experiment ontdekten we dat technologie de competenties verbondenheid en vertrouwen van de professional benadrukt. Een prachtig nieuw licht op reeds bestaande waarden.’

Voorspelbaarheid en continuïteit

‘De resultaten van deze pilot zijn verbluffend’, zegt Mariënne Verhoef, bestuurder bij Spirit waar de Koppeling onderdeel van is. ‘Het laat ons op een hele andere manier naar ons vak kijken. Aspecten als continuïteit en voorspelbaarheid die voor onze gezinnen zo belangrijk zijn, kunnen nu gerealiseerd worden met behulp van techniek. De menselijke competenties van onze professionals komen daardoor nog meer in beeld en dat verhoogt hun werkplezier. Dit is een spannende ontwikkeling. We weten niet precies waar dit gaat eindigen, maar de pilot laat zien dat zowel jongeren als professionals dit waarderen. Tel daarbij op de financiële voordelen: onze investering valt weg bij de besparing die we realiseren.’

Initiatief van de Garage met Spirit

Het hologram experiment is een initiatief van de Garage met Spirit: een werkplaats voor innovatie om kansrijk opgroeien te verbeteren. Ben je nieuwsgierig naar het gehele onderzoeksrapport, neem contact op met Levi van Dam via l.v.dam@spirit.nl of 06 – 53 82 30 13.

Dit nieuwsbericht delen: